Besöksförbud även på kommunalt äldreboende – men inte än

Publicerad 2020-03-13

Region Skåne menar att det är sannolikt att det kommer bli besöksförbud även på äldreboenden.

Privata aktörer har redan infört besöksförbud inom äldreomsorgen i Malmö.

Högst sannolikt kommer det även införas kommunalt.

– Där är det högaktuellt att vara superförsiktig, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

I onsdags meddelade Attendo att man inför besöksförbud på alla sina äldreboenden. Fem privata äldreboenden i Malmö har därmed besöksförbud medan det fortfarande går bra för vem som helst att besöka de kommunala boendena.

Ett besöksförbud även där ligger dock nära till hands.

– Vi har en tät kontakt med kommunerna och kommer att skriva riktlinjer för kommunal vård och omsorg. Hur man ska agera för att förebygga smitta där, precis som i den regionala hälso- och sjukvården, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Region Skåne införde på torsdagseftermiddagen ett besöksförbud vid vårdavdelningar och sjukvårdsmottagningar. Precis som på äldreboenden platser där människor i coronavirusets riskgrupper vistas.

”Ingen massiv samhällsspridning i dag”

– Det är samma sak med besökare. Det är samma risk. Där är verkligen de allra mest känsliga. De äldsta, mest multisjuka finns på de här boendena i dag. Där är det högaktuellt att vara superförsiktig.

Så det kommer bli besöksförbud på äldreboenden också?

– Det kan jag inte säga i dag. Vi har inte hunnit dit men det är en av de aktiviteter vi drar igång nu. Vi drar igång många aktiviteter för att rigga för en samhällssmittspridning. Vi har inte indikationerna på att vi har en massiv sådan i Skåne i dag, så vi har förhoppningsvis lite tid att rigga allt det här i Skåne.

Men det låter onekligen som att det är högaktuellt att det kan komma att bli besöksförbud på äldreboenden då?

– Sannolikt, ja. Absolut.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Onödiga besök ska undvikas

Även om Region Skåne är högst delaktiga i kontakten är det kommunerna som har ansvar för äldreboenden.

Malmö stad följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

– Nu har vi gått ut med att vi ber anhöriga att undvika onödiga besök, säger Ann-Kristin Blomberg, HR-chef för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Rekommendationen innebär att man inte ska göra onödiga besök på sjukhus och äldreboenden samt att man aldrig ska göra ett besök om man har luftvägssymtom eller känner sig sjuk.

Nytt möte på morgonen

Sedan två veckor tillbaka arbetar förvaltningen med en expertgrupp som gjort riskanalyser och bedömningar av olika scenarier. Onsdagens beslut innebar att man snabbt tryckte upp affischer, och information med de nya rekommendationerna.

– Det är jätteviktig information så att man inte kommer till våra mest sköra och äldre med barnbarn som kanske är lite snuviga. Vi måste vara rädda om vår äldre, säger Pia Nilsson, samordningsansvarig för expertgruppen.

Något förbud mot besök finns dock inte i Malmö än.

– Vi har stabsmöte i morgon bitti (läs fredag) och jag kan i dagsläget inte säga om vi ändrar vår ställning. Men så här är det just nu, säger Pia Nilsson.

Hemtjänst som vanligt

Några egentliga skäl till att det inte finns något förbud kan man inte peka på utan man menar att det är en föränderlig situation där det hela tiden är nuläget som gäller.

– Det ser lite olika ut i hela landet hur man gör. Där är vi just nu sen får vi se hur det kan ändra sig och vad det blir i så fall.

Staffanstorp meddelade på torsdagen att invånare som har en omfattande hemtjänst erbjuds plats på äldreboendet men något sådant beslut har inte fattats i Malmö.

Inom Malmö stad fungerar hemtjänsten som vanligt, men man har för personalen förstärkt vikten av att hålla en god handhygien och inte besöka brukare om man känner något symtom.