Kommunen och Röda Korset corona-mobiliserar

Av: Magnus Jansson Klarin

Publicerad:
Röda Korset får en större roll att samordnade frivilliginsatser av kommunen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Röda Korset får en större roll att samordnade frivilliginsatser av kommunen.

Med anledning av coronaviruset har Uppsala kommun och Röda Korset valt att ingå en ny överenskommelse för att mobilisera och samordna samtliga frivilliginsatser.

Det beslutade Uppsala kommun på krisledningsnämnden sammanträde.

I spåren av covid-19-utbrottet har allt fler hört av sig och vill stötta såväl näringslivet som myndigheternas arbete. För att kunna ta till vara på alla frivilliginsatser har därför Uppsala kommun och Röda Korset ingått en ny överenskommelse.

– Många Uppsalabor visar ett fantastiskt engagemang i dessa svåra tider. Från kommunens sida vill vi stötta det arbetet genom Röda Korset som samordnar många frivilliga, säger Erik Pelling (S), krisledningsnämndens ordförande.

Bakgrunden till överenskommelsen är den nationella avsiktsförklaringen som Sveriges kommuner och Regioner (SKR), MSB och fem stora aktörer inom civilsamhället, däribland Röda Korset, tecknat om samverkan för frivilligstöd. En avsiktsförklaring som Uppsala kommun nu tillämpar efter ett beslut i krisledningsnämnden.

Ska kunna erbjuda stöd till riskgrupper

Röda Korset ska bland annat, via samordnade insatser, kunna erbjuda stöd till riskgrupper som pekats ut av Folkhälsomyndigheten på nationell och lokal nivå, med bland annat matinköp och stödsamtal och andra sociala kontaktinsatser.

I överenskommelsen, som i första hand gäller fram till sista juni, ska också Röda Korset koordinera för mer generella insatser som syftar till att minska social oro till följd av krisen samt att stärka den sociala samhörigheten i kommunen. För detta får Röda Korset ytterligare 300 000 kronor i föreningsbidrag av Uppsala kommun.

– Det känns mycket bra att Röda Korset kan använda sin kraft och kapacitet till den hjälp som behövs idag. Röda Korset står inte ensamt, de samarbeten vi redan har med Uppsala kommun och många andra organisationer är en stark bas. Tillsammans kan vi klara den här svåra och ovana situationen. Uppsalabornas engagemang kan man lita på. säger Ingegerd Palmér, ordförande för Uppsala rödakorskrets.

Publicerad: