Kent Ekeroth får 190 000 kronor från SVT i tvisten om ”järnrörsfilmen”

SVT gjorde intrång i Kent Ekeroths upphovsrätt genom att offentliggöra och visa delar av den så kallade ”järnrörsfilmen” 2012.

Bland annat nämndes inte att han var fotograf.

Nu tvingas SVT betala ut 190 000 kronor till SD-politikern.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har SVT gjort intrång i Kent Ekeroths upphovsrätt genom att offentliggöra och visa delar av den så kallade "järnrörsfilmen" 2012.

SVT anses även ha kränkt Ekeroths ideella rätt genom att inte namnge honom som fotograf.

Därför döms nu det statliga mediebolaget att betala mer ersättning, plus cirka 190 000 kronor i rättegångskostnader för SD-politikern, framkommer i en dom i Svea Hovrätt.

Till skillnad från domar i lägre instanser bedömer överdomstolen att SVT i sin nyhetsrapportering inte kunde luta sig mot yttrande- och informationsfriheten när filmsnuttarna visades, uppger Nyhetsbyrån Siren.

SVT ska överklaga

SVT:s juridiska ombud Ulf Isaksson säger att SVT kommer att överklaga domen till Högsta domstolen.

– Patent- och marknadsöverdomstolen har ovanligt nog lämnat ett tillstånd till överklagande, så det här är inte nödvändigtvis sista ordet i frågan. Målet är starkt principiellt, säger han till SVT.

Kent Ekeroth.
Kent Ekeroth.

Rättegångskostnader

Totalt handlar det om 189 666 kronor som SVT ska betala Ekeroth.

126 902 kronor rör ersättning för hans rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen.

62 764 kronor rör ersättning för hans rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Publisert:

LÄS VIDARE