Smittan slog ner som en bomb - 29 döda på äldreboende

Personal slog äldre - använde inte skyddsutrustning

På äldreboendet Djurgården har anställda anmälts för att ha mobbat och slagit äldre.

Samtidigt är boendet med närmare 30 dödsfall under coronapandemin ett av de värst drabbade i landet, visar Aftonbladets kartläggning av närmare 1 000 boenden.

När smittan tog sig in på boendet var det “som en bomb” slog ner, enligt personal.

– Här har vi uppenbarligen misslyckats, säger Johan Lindström, förvaltningschef i Eskilstuna kommun.

Demensboendet Djurgården i Eskilstuna har drabbats hårt under coronapandemin.

Äldreboendet har samtidigt anmälts upprepade gånger de senaste åren. Bland annat för att personal ska ha hållit för munnen på boende, att äldre tvingats ligga i nerkissade lakan, personal ska ha mobbat och förminskat åldringarna, hotat och även slagit äldre, vilket P4 Sörmland var först att rapportera om.

”Som en bomb”

Aftonbladets kartläggning över det totala antalet döda visar att 29 äldre har avlidit på Djurgården under våren - nästan en sexdubbling mot året innan - då fem personer gick bort.

I en utredning som har gjorts av kommunen beskriver personal hur det var ”som en bomb” slagit ner när coronasmittan fick fäste i början av april.

Förvaltningschef Johan Lindström: Vi har misslyckats
Förvaltningschef Johan Lindström: Vi har misslyckats

Vände i dörren

Runt påskhelgen insjuknade “större delen av ordinarie personal” och det var “svårt att få fram vikarier”. Enligt utredningen vittnar personal om hur vikarier från bemanningsenheten vänt i dörren när de förstått att det funnits smitta.

Agneta Berg-Wahlstedts 81-åriga syster bor på äldreboendet men när Agneta försökte få veta om det fanns smitta på boendet mörkade kommunen uppgifterna.

”Gräsligt”

–De mörkade det här och skyllde på allt möjligt, att det var sekretess. Jag hade ju aldrig frågat om några namn, jag ville ha lägesbeskrivning. Hur många är smittade på min systers boende, säger hon.

– Det är gräsligt att de har mörkat det så.

Hur känner du nu i efterhand när du fått reda på att de är så många smittade och att kommunen mörkade det här?

– Jag tycker det är en stor tragedi.

– Vart har människovärdet tagit vägen i den här pandemin? För även om man är jättegammal och jättesjuk så har man kanske livskvalitet ändå.

Agneta Berg-Wahlstedt är kritisk till situationen på äldreboendet Djurgården.
Agneta Berg-Wahlstedt är kritisk till situationen på äldreboendet Djurgården.

”Stor tragedi”

Agneta Berg-Wahlstedt är upprörd över att personalen inte visste hur de skulle hantera skyddsutrustningen. Enligt kommunens utredning har det funnits skyddsutrustning, men den har inte alltid använts av personalen.

“Sjuksköterskorna beskriver också hur personal inte använt skyddsutrustning på ett korrekt sätt. De basala hygienrutinerna brister när exempelvis en medarbetare går från en boende till en annan utan att byta förkläde eller handskar”.

Svårt att samarbeta

Enligt utredningen kan bristerna på boendet bland annat bero på samarbetssvårigheter heter bland personalen och att “personalgruppen generellt är språksvag och inte har svenska som modersmål” .

Utredningen understryker samtidigt att vikariefrågan inte varit “avgörande”, då smittspridningen tagit fart innan ordinarie personal insjuknat.

Små rum

De äldre har bott i små rum på 14 kvadratmeter som ligger i en rad i en korridor och boende har delar två och två på dusch och toalett i korridoren.

“Då rummen är så små har de flesta boende inte utrymme för mer än sin säng, byrå och en stol.”, konstaterar utredarna.

När smittan kom in försökte personal få de boende att hålla sig inne på sina rum.

Personal beskriver i utredningen hur de arbetat med att göra de allmänna utrymmena mindre trevliga för att på så sätt hålla boende mer på sina rum.

”Fjärrkontrollen till TV:n tas bort, soffor och fåtöljer vänds så det inte går att sitta i dem, ett bord lyfts bort helt. Fruktfat tas bort”.

”Väldigt negativt”

Men smittan fortsatte att spridas.

Utredningen beskriver också hur det under många år funnits problem med personalgrupperna.

I mitten av april infördes ett tillfälligt intagningsstopp - som sedan blev permanent och vård och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta för att lägga ner boendet.

– Det är ett väldigt gammalt boende som står på tur att bytas ut. Där man till exempel delar hygienutrymmen. Det är ju självklart väldigt negativt när det handlar om att förhindra smitta, säger förvaltningschefen Johan Lindström.

Varför har man inte tagit hårdare på det här och sett till att så här kan vi inte ha det?

– Det är ju väldigt svårt, det är brist på boendeplatser, vi har inte tomma boenden där vi bara kan flytta de här personerna till.

Känner du i egenskap av förvaltningschef något ansvar här för att det har brustit?

– Här har vi uppenbarligen misslyckats, det är ju som jag sa en mängd olika faktorer och nu får vi vidta åtgärder för att säkra… dels kommer vi lägga ner den här enheten och sedan dra lärdom och se till att det här aldrig kan upprepas på någon annan enhet.

Har anmälts

Det finns även flera lex Sarah-anmälningar mot Djurgården och i mars registrerades en ny anmälan hos kommunen. Enligt anmälan har boende utsatts för våldsam behandling.

En enhetschef har berättat om en anställd som har varit “hårdhänt” mot åldringarna.

Slagit gamla

Den anställde ska bland annat ha slagit boende på fingrarna, vridit om huden på armen på en åldring och slagit äldre i huvudet med ett duschmunstycke.
Den anställde har förnekat våldsamheterna.

Av anmälan framgår att boendet har haft många brister och Eskilstuna kommun beslutade nyligen att avveckla boendet:

– Djurgårdens vård- och omsorgsboende uppfyller inte de krav vi i nämnden har på ett bra demensboende, säger Mikael Edlund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, i ett uttalande.

PODD Därför slår coronaviruset hårt mot äldrevården

En central del av den svenska coronastrategin handlade om att skydda de sköra och de äldre. Trots det har smittan tagit sig in på många äldreboenden. I det här avsnittet diskuterar vi vad som gick snett, om situationen ser likadan ut i närliggande länder och vad vi hade kunnat göra annorlunda.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

LÄS MER OM CORONAPANDEMIN

Publisert:

LÄS VIDARE