Trots krisen - rekordhöga betyg i Malmö

Anders Malmquist, grundskoledirektör, överraskades av resultaten med tanke på coronafrånvaron.
Anders Malmquist, grundskoledirektör, överraskades av resultaten med tanke på coronafrånvaron.

Trots coronakrisen blir allt fler niondeklassare i Malmö behöriga till gymnasiet.

Samtidigt som snittbetygen höjts.

– Det är lite överraskande eftersom att vi har en coronakris, där vi under en period hade väldigt många elever hemma, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö stad.

Vårterminen är avslutad och sommarlovet är påbörjat. När eleverna som nyss slutade fick sina avgångsbetyg kunde Hermodsdalsskolan redovisa en betydligt högre andel gymnasiebehöriga elever än vad prognosen var.

Totalt är 83 procent av avgångseleverna behöriga till gymnasiet.

Hermodsdalsskolan var också platsen som Malmö stad valde att arrangera en presskonferens om betygen på. För kommunen i stort var gymnasiebehörigheten dock lägre än på Hermodsdalsskolan - 77,7 procent.

Knappt två procent högre än i fjol.

Högsta med två system

Om man bortser från nyanlända elever och elever med okänd bakgrund ligger behörigheten istället på 83,4 procent.

När det gäller betygen var det genomsnittliga meritvärdet i Malmö 224,1. Exklusive nyanlända ligger meritvärdet på 234,5, vilket båda är ökningar gentemot förra året.

– Resultaten för meritvärde för våra elever i Malmö, både med och utan nyanlända, är våra bästa hittills faktiskt. Vi har aldrig haft så höga betygsresultat, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö stad.

Det historiskt höga resultatet inkluderar betygssystemen MVG-IG och A-F, vilka sträcker sig tillbaka till 1996.

Essam Hadrus och Mohammed Algashami på Hermodalsskolan upplever att förbättringarna varit stora - när mer fokus lagts på elever med svårigheter.
Essam Hadrus och Mohammed Algashami på Hermodalsskolan upplever att förbättringarna varit stora - när mer fokus lagts på elever med svårigheter.

”Är lite överraskande”

– Vi har inte värden till så långt tillbaka, tyvärr. Därför är det lite okända faktorer vi jobbar med när vi kommer på andra sidan millennieskiftet men jag kan inte hitta några meritvärden som når upp till de här nivåerna, säger Anders Malmquist.

Resultaten förvånar grundskoleförvaltningen.

– Det är lite överraskande eftersom att vi har en coronakris, där vi under en period hade väldigt många elever hemma. Samtidigt gjordes det jättesatsningar på skolorna för att kompensera för detta, säger Malmquist.

Ett större fokus på att ge elever rätt undervisning tillsammans med att årgången 2004 ses som bättre både i form av tidigare betyg och socioekonomiska bakgrundsfaktorer tros ligga bakom resultatet.

Färre nyanlända klarar nian

Skolkommunalråd Sara Wettergren (L) glädjer sig över utvecklingen.

– Vi är jättenöjda och stolta över resultatet, även om inte allting är färdiganalyserat än.

Bland de nyanlända eleverna var måluppfyllnaden dock lägre än tidigare. Någonting som Anders Malmquist förklarar med att det nu är färre nyanlända, då en elev räknas som nyanländ i fyra år och de som kom under flyktingkrisen 2015 således är borträknade.

Ett ökat fokus på individpassad undervisning samt att fler ska bli godkända i framförallt svenska som andraspråk och matematik ses nu som de viktigaste åtgärderna för att fortsätta höja resultaten.

Sommarskola ska höja resultaten

– Vi har fortfarande en bit upp till den nationella nivån när det gäller behörighet, konstaterar Malmquist.

De siffror som redovisats är preliminära. Betygsresultaten från friskolorna har inte rapporterats in än och kommunen har även satsat på en utökad sommarskola. I år genomförs den på fler ställen och över 800 har anmält sig - vilket är dubbelt så många som i fjol.

– Förra året var det rekord på sommarskolan. Vi fick ju fyra procent fler elever behöriga tack vare sommarskolan. Så efter sommarskolan kommer behörighetssiffrorna att öka. Jag tror dock inte det blir lika mycket i år, därför att det är färre elever som bara har ett ämne de ska läsa upp, säger Malmquist.

Inklusive friskolorna hade Malmö stad det här läsåret cirka 39 000 grundskoleelever. Av dessa är det drygt 2 500 som studerade i årskurs 9.

Publisert:

LÄS VIDARE