Flockimmunitet i Stockholm kan dröja

Av:  Marc Skogelin/TT

Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Arkivbild.
Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Arkivbild.

I Stockholm hade 7,3 procent utvecklat antikroppar för covid-19 i månadsskiftet april-maj, enligt Folkhälsomyndighetens nya studie.

Om inte fler än så var immuna vid den tiden kan man inte hoppas på flockimmunitet i staden till sommaren, anser matematikern Tom Britton.

Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, har tidigare beräknat att flockimmunitet skulle kunna uppnås om 40 procent av befolkningen smittats, och att smittspridningen i Stockholm därmed skulle kunna avstanna av i mitten av juni.

Men om Folkhälsomyndighetens resultat överensstämmer med andelen immuna i verkligheten lär det inte ske – eftersom andelen är betydligt lägre än tidigare uppskattningar, enligt Tom Britton.

– Om det är så att de tidigare beräkningarna är felaktiga och att det är klart färre som har smittats, då kan man inte längre hoppas på flockimmunitet. Viss partiell immunitet, ja, men inte flockimmunitet, säger han.

Antikroppar och immunitet

Detta sägs med förbehållet att resultaten faktiskt är helt representativa, vilket inte är helt klarlagt, samt med förbehållet att antikroppar är en förutsättning för immunitet. Immunologen Petter Brodin vid Karolinska institutet har exempelvis sagt att det inte nödvändigtvis måste vara så.

Enligt Brodin finns möjligheten att man kan ha varit smittad och därmed utvecklat ett visst skydd mot viruset utan att testa positivt för antikroppar.

– Om det är förklaringen, att det finns ett antal som inte har antikroppar men som ändå är skyddade, då finns fortfarande möjligheten att vi närmar oss flockimmunitet i juni (i Stockholm), säger Tom Britton.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är dock resultaten från den första studien inte långt ifrån vad man hade räknat med.

– Det ligger inte så off att vi är djupt oroade, säger han.

Partiell immunitet

Och allt talar för att vi kommer att se en avtagande smittspridning till följd av ökad partiell immunitet, säger Tegnell.

– Allt vi vet om den här typen av sjukdomar talar för att vi kommer att ha en fortsatt avtagande andel smittade, förutsatt att folk inte ändrar sitt beteende på ett drastiskt sätt.

Effekterna av partiell immunitet har redan börjat synas, säger han.

– Vi ser en sakta avtagande smittspridning, trots att inga fler åtgärder har vidtagits. Om något har väl personer kanske mer sociala kontakter än tidigare, enligt alla indikationer – och trots det ser vi fallande intag på intensivvårdsavdelningarna, som förmodligen är den bästa indikatorn.

Han är dock noga med att fortsatt påpeka att flockimmunitet i sig inte är målet man arbetar efter.

– Immunitet vid den här typen av sjukdomar fungerar inte så, det är därför vi inte använder begreppet. Flockimmunitet är ett tillstånd som egentligen bara kan uppstå när man har ett vaccin, säger Anders Tegnell.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om när testerna genomfördes.

Publisert:

Ämnen i artikeln