Nya skräcklistan: ”Det största hotet mot människors hälsa”

Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram en ny lista över resistenta bakterier som utgör ”det största hotet mot människors hälsa”.

Tanken är att listan ska användas i forskning och utveckling av ny medicin.

– Dessa bakterier utgör ett otroligt stort hot, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Skåne, som tycker det är bra att listan publiceras.

Världshälsoorganisationen WHO fick en förfrågan från medlemsstaterna att ta fram en ny sammanställning över de farligaste resistenta bakterierna. Tanken är att listan ska sporra forskare och utvecklare till att ta fram ny medicin.

De farligaste bakterierna

I dag publicerade WHO sin lista över de bakterier som utgör det största hotet mot människors hälsa världen över.

– Ny antibiotika mot dessa patogener kommer minska antalet dödsfall orsakade av resistenta infektioner, säger professor Evelina Tacconelli, som varit med i arbetet med sammanställningen, i ett pressmeddelande.

Listan innehåller 12 olika ”prioriterade patogener”, bakterier som idag bedöms vara resistenta mot antibiotika.

– Denna lista är ett nytt verktyg för att säkerställa att forskningen och utvecklingen svara mot de allmänna hälsobehoven, säger doktor Marie-Paule Kieny, WHO:s vice ordförande för organisationens sjukvårdssystem och innovation, i ett pressmeddelande.

På listan, som delats in i tre grupper, finns bland annat Carbapenem-resistenta tarmbakterier (Enterobacteriaceae) med. Bakterien finns både hos djur och människor samt i miljön. Den förekommer i hög utsträckning i Asien.

– Den är ett stort hot mot många människors hälsa, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Skåne, till Aftonbladet.

Gonorré och salmonella

I sammanställningen finns även gonorrébakterier, farliga resistenta sjukhusbakterier och salmonellabakterier med.

Eva Gustafsson tycker att det är bra att WHO nu publicerar listan och därmed ytterligare ökar medvetenheten bland politiker och beslutsfattare i världen.

– Under 30 år har vi inte utvecklat någon ny sorts antibiotika. Om detta fortsätter så kommer fler människor dö av resistenta bakterier än av cancer om 30 år, säger hon.

Doktor Eva Gustafsson säger att hela den moderna sjukvården är uppbyggd och anpassad efter tillgången på antibiotika.

– Avancerade operationer, vård av för tidigt födda och cancerbehandlingar. Allt är beroende av antibiotika, säger hon.

”Behandlingsalternativen minskar”

Doktor Gustafsson får medhåll av sin kollega Marie-Paule Kieny på WHO som också understryker allvaret i situationen:

– Resistenta bakterier ökar och behandlingsalternativen minskar snabbt. Om vi lämnar all utveckling till marknadskrafterna kommer nya mediciner inte utvecklas fort nog, säger hon i pressmeddelandet.

Fram tills idag har urvalet av vad som ska forskas om till största delen avgjorts av marknadskrafter. Enligt ett pressmeddelande från Världshälsoorganisationen är det i många fall andra saker än faktiska hälsorisker som avgjort forskningsprojekten. Bland annat investeringar från privata aktörer och hur marknaden ser ut.

Publisert: