Skräckläkaren får fortsätta – trots alla anmälningar

Uppdaterad 2018-07-25 | Publicerad 2017-02-22

Han kan inte se skillnad på cancer och en infektion.

Redan för tre år sedan anmäldes skräckläkaren första gången.

Nu, tio lex Maria-anmälningar och ännu fler felbehandlade patienter senare, har han anmälts igen.

Ändå får den 39-årige läkaren fortsätta – Socialstyrelsen har hjälpt honom med ett intyg så att han kan söka jobb i Norge.

Den 39-årige läkaren bedömdes som helt inkompetent. Till och med farlig.

Hans chefer på vårdcentralen i Sundsvall anmälde honom till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg – utan att något hände.

Istället fick läkaren ett nytt jobb, 100 mil därifrån, på vårdcentralen Kirseberg i Malmö.

Leta upp patienter

Där kunde han fortsätta att felbehandla patienter i två år - utan att ledningen vidtog åtgärder.

Trots att några kollegor bara två, tre veckor efter att mannen börjat till och med mejlar Socialstyrelsen och frågar om den 39-årige mannen verkligen har läkarlegitimation.

Det har han – han är utbildad i Tjeckien och fick sin svenska läkarlegitimation 2007.

Inte förrän SVT:s ”Uppdrag Granskning” i våras granskade läkarens framfart reagerade Region Skåne.

Efter att ha gått igenom mannens journaler har Region Skåne nu hittat tio fall där man menar att läkarens agerande har lett till – eller kunde ha lett till – en allvarlig vårdskada. Det har lett till tio anmälningar, enligt lex Maria.

Flera patienter har fått letas upp för att de ska få den behandling de borde ha fått från början.

Missade bruten axel

Några exempel på läkarens felbehandlingar:

En man med diarréer får en remiss till en specialist som tar prover. Proverna visar att tarmen är inflammerad, men läkaren meddelar patienten att allt ser normalt ut.

En kvinna som ramlat av cykeln undersöks aldrig utan blus – läkaren skickar henne till sjukgymnast med bruten axel.

En äldre kvinna med blödningar från underlivet, vilket i värsta fall kan tyda på cancer, undersöks aldrig eller kallas till någon undersökning.

En 60-årig man med misstänkta prostatabesvär utreds heller aldrig, trots att även det kan vara cancer.

”Det var ju bra med en läkare som pratade bra svenska. Men sen såg man i journalanteckningarna att han inte hade förstått varför patienten var där. Det var liksom goddag yxskaft. Vi fick ringa tillbaka patienten till andra läkare”, säger en person med inblick i arbetet på Kirseberg till Uppdrag granskning.

Skrivit ut narkotika

Region Skåne har också anmält läkaren till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som en fara för patientsäkerheten.

Där har man gått igenom 18 av hans patientfall från Malmö. I 16 av fallen har läkaren enligt Ivo brustit. Han har till exempel skrivit ut narkotika utan att göra medicinska bedömningar, han har missat att skicka remisser och han har feltolkat provsvar.

Ivo konstaterar att läkaren ”... har visat uppenbara kompetens- och omdömesbrister och att han har varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke. Oskickligheten kan utan tvivel befaras få betydelse för patientsäkerheten.”

Trots det får han även den här gången fortsätta att arbeta som läkare.

– Vi har gjort en sammanvägd bedömning, att här föreligger det kompetensbrister hos vederbörande, men de är inte av den allvarliga arten att det skulle kunna leda till en begäran av återkallelse av legitimation, säger Thomas Mehralizade, chef på Ivos avdelning Syd till Uppdrag granskning.

Vill flytta till Norge

Ivo vill istället ge honom tre års prövotid. Under den tiden ska han genomgå en utbildningsplan, för att komma tillrätta med sina uppenbara och i vissa fall rent av livsfarliga kompetensbrister, men kan under tiden fortsätta att jobba som vanligt.

– Prövotiden är en mycket stark skyddsåtgärd. Läkaren kommer vara under kontrollsituation under tre år, säger Thomas Mehralizade.

Nu är det upp till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att fatta beslut i ärendet.

Sedan Uppdrag Gransknings förra program har mannen slutat på Kirseberg och fått ett nytt jobb på vårdcentralen i Rosengård, granne med Kirseberg.

Nu har han slutat även där.

Vart 39-åringen kommer att dyka upp härnäst är det ingen som vet.

Det kan vara var som helst i Sverige – eller i Norge.

Enligt Uppdrag Granskning har den 39-årige läkaren ansökt om norsk läkarlegitimation och svenska Socialstyrelsen har hjälpt honom med ett intyg.

Fotnot: Läkaren har sedan denna text skrevs friats från samtliga anklagelser i förvaltningsdomstolen. Du kan läsa mer här.

ANNONS