Lärarförbundet rasar mot Björklunds beslut

Beslutet om betygsliknande omdömen får underkänt

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ger utbildningsminister Björklunds beslut att införa betygsliknande omdömen från årskurs ett underkänt.

– Det är beklagligt att regeringen fattar beslut i frågan trots att lärarorganisationerna krävt en uppgörelse över blockgränserna, säger Eva-Lis Preisz ordförande i Lärarförbundet.

Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund plockar fram rödpennan och ger Björklund bakläxa.

Eva-Lis Preisz ordförande i Lärarförbundet ser två problem med beslutet.

– För det första kräver vi en bred politisk uppgörelse när det gäller beslut i skolfrågor. Socialdemokraterna har sträckt ut handen och det är beklagligt att inte Björklund tar emot den utan i stället fattar beslut bakom ryggen på oss, säger hon.

”Steg tillbaka”

Preisz menar att det finns en risk att beslutet rivs upp vid ett maktskifte, vilket skulle skapa förvirring bland elever, lärare och föräldrar.

Det andra problemet ligger i betygens form, säger Preisz.

– I och med beslutet kan lärarna sätta en siffra eller en bokstav som omdöme på en elev, utan att ge någon annan information om kunskapsresultaten.

Enligt Preisz ger detta en omvänd effekt. I stället för att lämna ”flumskolan” och fokusera på kunskapsresultat innebär det att man gräver ner sig djupare i ”flumskolan” och eleverna får ingen information om hur det går för dem i skolan.

”Kriterier saknas”

Även Metta Fjelkner förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund ser stora problem med formen på de betygsliknande omdömena.

Hon menar att det inte finns några nationella kriterier över hur de ska se ut, vilket skapar förvirring.

– Som myndighetsutövare måste vi ha klara kriterier. I beslutet finns inga klara riktlinjer om hur betygen ska sättas, säger hon.

Både Fjelkner och Preisz säger också att det nya beslutet kräver mer utbildning bland lärarna. Något som innebär större kostnadet.

– Det sorgliga är ju att dessa pengar tas från den satsning som regeringen tidigare gjort på skolans elever. Pengar som skulle öka elevernas skriv- och läskunskaper kommer nu att läggas på utbildning av lärarna, säger Eva-Lis Preisz.