Mp och regeringen eniga om reform

Publicerad:
Uppdaterad:

Regeringen och miljöpartiet presenterar på torsdagen ett förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring. Förslaget innebär bland annat att ingen ska tvingas till hemlandet om han eller hon har ett arbete i Sverige.

”Detta är den största reformen av svensk invandringspolitik på flera årtionden”, hävdar migrationsminister Tobias Billström (m) och miljöpartiets gruppledare Mikaela Valtersson på Dagens Nyheters debattsida.

Arbetsgivarens bedömning

En nyhet är att en person som fått erbjudande om anställning ska kunna få uppehålls- och arbetstillstånd, efter att tjänsten utannonserats även inom EU/EES och Schweiz. Förutsättningen är att anställningen går att försörja sig på och att lönen följer kollektivavtal eller praxis.

Arbetsförmedlingen ska heller inte i varje enskilt fall pröva om arbetskraften redan finns tillgänglig i Sverige. Det blir i stället arbetsgivarens egen bedömning som avgör.

Dessutom förlängs tidsgränserna för uppehålls- och arbetstillstånd. Först blir det ett tidsbegränsat tillstånd för längst två år. Om personen som fått tillståndet fortfarande arbetar kan det förlängas med ytterligare två år. Efter fyra år ska ett permanent uppehållstillstånd kunna beviljas.

Visum för anställningsintervju

”Ingen arbetskraftsinvandrare ska längre tvingas att åka hem trots att hon eller han har ett arbete”, skriver Billström och Valtersson i DN.

Utöver det är regeringen och miljöpartiet eniga om att möjligheterna att få visum för att till exempel gå på anställningsintervju ska bli större i dag. Den som får ett erbjudande om anställning ska inte längre behöva åka hem för att söka uppehålls- och arbetstillstånd.

TT

Publicerad: