"Barn under tolv bör inte använda mobiltelefon"

NYHETER

Forskare varnar för mobilen: samma situation som med tobaken för 50 år sedan

Mobiltelefoner utgör med största sannolik en hälsorisk, och barn under tolv bör överhuvudtaget inte använda dem.

Den varningen går nu tjugo internationella forskare ut med i ett gemensamt upprop.

Dagens inställning till mobiltelefoner kan liknas vid 50-talets inställning till tobak. Vi känner till larmen om strålningsrisker – men beter oss som strutsar med huvudena djupt ner i sanden. Det menar de tjugo forskare som i dag går ut med ett massupprop i franska i Journal du Dimanche. De ber oss, den första mobiltelefongenerationen, att agera. Alternativet – att inte göra någonting – är att acceptera riskerna, menar de.

Kan öka risken för cancer

Forskarna är överens om att "det inte finns några formella bevis för att mobiler är skadliga, men att de vid långvarigt bruk kan öka risken för cancer". De trycker också på vetenskapliga bevis för att barn är mest känsliga för elektromagnetiska fält. I synnerhet hjärnorna exponeras i högre grad än vuxnas. Biologiska effekter kan påvisas, men ännu saknas tillräckligt långtgående studier.

"Använd helst SMS"

I väntan på dessa bör försiktighet iakttagas. Att på egen hans söka skydda sig är viktigt, poängterar de, och bidrar med konkreta råd:

Barn under tolv ska inte komma i närheten av mobiltelefoner annat än vid nödsituationer.

Försök att hålla mobiltelefonen så långt ifrån kroppen som möjligt då du pratar. Gärna (men hjälp av handsfree) en hel meter.

Gå inte för nära personer som samtalar i sina mobiler. Undvik att andvända den på offentliga platser.

Stäng av telefonen under natten.

Om du måste bära den på dig: se till att ha knapparna inåt mot kroppen.

Kommunicera helst via SMS, det minskar närheten till kroppen.

Mobilerna som strålar mest...

Sony Ericsson T650

...och de här strålar minst

LG-Chocolate KG800.

Källa: Mobilfakta

Så mycket strålar DIN telefon – hela listan