”Sjöbloms frigång blev ju inte bra”

NYHETER

? På den rättspsykiatriska kliniken i Säter sitter 88 grova våldsbrottslingar.

? Flera av dem har begått bestialiska mord.

? Lillemor Lövström, säkerhetssamordnare på Säter, svarar på frågor om säkerheten.

Foto: Lillemor Lövström.

Hur görs säkerhetsbedömningen av morddömda personer som vårdas på Säter?

–?Dels görs riskbedömningar en gång i halvåret efter färdiga manualer. Dels görs riskbedömningar i vardagen utifrån personalens kunskap och observationer.

Var det rätt att ge honom frigång, det vill säga att röra sig fritt på sjukhusområdet?

–?När man lät honom gå ut på frigång var det inte fel, det var den bedömning man gjorde. Men när man tittar på det i dag blev det ju inte bra.

Vilka åtgärder har vidtagits efter rymningen?

–?Det var ingen rymning. Rymning sker inifrån och ut i friheten. Det här är en avvikning från en förmån, det vill säga frigång. Det har inneburit att de inte har några friförmåner längre.

Kommer ni se över era säkerhetsrutiner?

–?Jag kan inte uttala mig om rutinerna, vi ska göra en händelseanalys.

Vad är skillnaden i säkerhet mellan Kumlabunkern och Säters sjukhus?

–?De har ju absolut maximumsäkerhet. Vi har skalskydd, vilket innebär att du inte kan forcera väggar, dörrar och fönster, men det är inte därifrån de har gått.

Går det att utesluta att David Sjöblom mördar igen?

–?Det kan inte jag svara på. Jag är inget orakel.

Ligger inte det i er riskbedömning?

–?Om han återfaller i grov brottslighet ligger i vår bedömning, men jag är ingen spåkärring.

Vilka är chanserna att någon som David Sjöblom blir frisk på Säter?

–?Det kan jag inte säga, det är en jättesvår fråga. Vissa tillstånd är omöjliga att bota. Läkarna brukar tala om att lindra.

Hur många dömda mördare sitter på Säter?

–?Vi har inte patienterna uppdelade på det sättet, de flesta som sitter hos oss har begått grova våldsbrott. Sammantaget är det 88 personer, 42 av dem sitter i den högre vård- och säkerhetsnivån.

Hur många har rätt till frigång?

–?Det är inte så många, under 20 i alla fall.

Ändå hamnade David Sjöblom bland dem?

–?Det här var en bedömning som länsrätten gjorde.

När får de som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning börja gå på permissioner?

–?All vård bygger på individuell vård. Det finns inga tidsbegränsade regler. Det kan vara ett eller fem år.

Kristina Edblom