Gifter i många ayurvedapreparat

Svenska myndigheter varnar för preparat med giftigt bly, arsenik eller kvicksilver

Vart femte granskat ayurvedapreparat som säljs via internet innehåller giftigt bly, arsenik eller kvicksilver, enligt en undersökning.

Svenska myndigheter varnar för användning.

– Vi avråder från den här typen av preparat om man inte har klart för sig vad de innehåller, säger Helena Hallström, toxikolog på Livsmedelsverket.

Den traditionella indiska medicinen, ayurveda, använder sig i hög grad av mediciner och kosttillskott tillverkade av olika örter och växtdelar. Enligt traditionen innehåller de i vissa fall också ämnen som är direkt giftiga, så som tungmetaller, eftersom dessa ska ha gynnsam inverkan på en ”obalans” i kroppen. Ibland rör det sig om knappt mätbara mängder, men ofta ligger halterna över gällande gränsvärden och flera fall av förgiftning har rapporterats, främst i USA.

Bly påverkar nervsystemet, skadar bland annat njurarna och stör blodbildningen. För tre år sedan drabbades en kvinna i Stockholmsområdet av blodbrist och allmän förgiftning sedan hon använt ett ayurvediskt preparat. När Livsmedelsverket sedan analyserade 14 olika preparat innehöll samtliga bly.

– Det är ju inte önskvärt att man får i sig extra bly, säger Helena Hallström.

I kommande nummer av medicintidskriften Jama har en amerikansk forskargrupp gått igenom innehållet i 197 slumpvis utvalda ayurvedapreparat som säljs via internet. En femtedel visade sig innehålla bly, arsenik eller kvicksilver och forskarna efterlyser skärpt lagstiftning för att komma åt försäljningen.

I Sverige skulle en drabbad person kunna åberopa produktansvarslagen om han eller hon skulle få men av preparaten.

– Men då måste man leda i bevis att man har blivit skadad, säger Helena Hallström.

Sara Rörbecker/TT

Publisert: