Hälften av världens primater hotade

NYHETER

69 arter och underarter nu akut hotade till sin existens

1 av 3 | Foto: Dessa fyra bergsgorillor sköts av tjuvjägare i nationalparken Virunga i Kongo 26 juli.

Våra närmaste släktingar försvinner i allt snabbare takt.

En färsk rapport visar att 48 procent av världens primater nu är hotade.

Men allt är inte elände. Det finns många fler gorillor i Afrika än vad forskarna anat.

Uppskattningarna, som bygger på omfattande inventeringar i Afrika, Latinamerika och södra Asien, presenterades nyligen av International Primatological Society (IPS) vid ett möte i Edinburgh i Skottland.

IPS är i första hand ett forum för forskare och vid mötet deltog några av världens främsta experter på människoapor, apor och halvapor, det vill säga alla arter inom vår egen ordning, primaterna.

Förvärrats

Det är inte obekant att många av dessa är starkt hotade till sin existens. Den nya rapporten avslöjar att situationen på de flesta håll förvärrats och blivit allt mer kritisk för vissa arter, framför allt i Sydostasien.

Totalt räknar forskarna i dagsläget med 634 arter och underarter. Bland primaterna är underarter ofta lika distinkta som arter och brukar därför jämställas vid sammanställningar av det här slaget eftersom de representerar genetiskt klart åtskilda former med en unik evolutionär historia.

Fördjupad kris

Enligt rapporten är 69 arter och underarter nu akut hotade till sin existens, 137 är starkt hotade, medan 97 bedöms som sårbara – totalt 303 eller 48 procent av världens primater.

Hit hör några av jordens mest karismatiska djur: schimpansen, dvärgschimpansen, drillen och dianamarkattan i Afrika, orangutangerna på Borneo och Sumatra, lejonsvansmakaken i Indien, lejontamarinerna och ullspindelaporna i Brasilien, och fingerdjuret på Madagaskar.

Det bör påpekas att detta är en minimisiffra. Ytterligare 91 arter och underarter är så dåligt kända att deras status inte gått att bedöma. Bara 228 är definitivt så pass talrika att de för tillfället befinner sig utom fara.

Värst i Asien

En snabbgranskning av underlaget visar dessutom att hotläget inte är detsamma på alla kontinenter. I Sydostasien är 71 procent av alla primater hotade. Värst är läget i Kambodja, Vietnam, Laos, Indonesien och södra Kina.

I Latinamerika och Afrika är läget betydligt bättre. Där anses 40 respektive 37 procent av primaterna befinna sig i riskzonen.

– Det som händer i Sydostasien är skrämmande. Att en hel grupp av djur är så starkt hotad har vi, uppriktigt talat, inte noterat förut för någon annan grupp av organismer som vi studerat, säger Jean-Christophe Vié från Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Orsakerna till krisen är dock välkända. De två ojämförligt viktigaste är dels skogsskövlingen i tropikerna, dels den massiva illegala jakten. Den senare beror i första hand på att apkött är en vanlig och eftersökt föda i många länder. Enligt en beräkning dödas exempelvis 6 000 gorillor årligen i Centralafrika av den anledningen.

Antalet gorillor fördubblat

Trenden kan bara vändas om myndigheterna i de olika länderna sätter in resurser i form av bevakning av skyddade områden, och beivrar illegal jakt och skogsskövling. Framsteg har noterats i länder som Brasilien, Madagaskar och Thailand, men på de flesta håll är hindren, i form av apati och korruption, mycket svåra att övervinna.

Fast det finns ljusglimtar i mörkret. En omfattande inventering av de näst intill ogenomträngliga regnskogarna och träskmarkerna i norra delen av Kongo-Brazzaville i Centralafrika har avslöjat existensen av en enorm, tidigare okänd, population av låglandsgorillor.

Forskarna räknar med att över 125 000 av de väldiga människoaporna finns i två undersökta områden som tillsammans omfattar 46 000 kvadratkilometer.

Hittills har experterna räknat med att den samlade världspopulationen av arten inte överstiger 100 000 djur. I ett enda slag har alltså artens numerär fördubblats – ett glädjebesked som fått många luttrade forskare att jubla. Den nyupptäckta populationen lever dessutom i ett område som för tillfället inte är hotat av avverkning.

TT