Ljudterrorn tar över hela stan

NYHETER

Restau-
rangerna störst bullerbovar i Aftonbladets test

934 000 svenskar har nedsatt hörsel.

1,5 miljoner är drabbade av tinnitus.

Men ljudterrorn fortsätter. Ljudnivåer högre än från brandbilssirener

förekommer på svenska krogar.

Foto: Calle Törnström
129 dB, öronbedövande Ljudnivån på Mosebacke etablissements livemusik var i klass med tjutande sirener på en brandbil. Aftonbladets reporter Joachim Kerpner mätte ljudnivåer på olika ställen i Stockholm. Resultatet var öronbedövande.

Aftonbladets bullerpatrull mätte ljudnivåerna på allt från daghem till däckverkstäder i Stockholm.

Toppvärdena på två restauranger var högre än toppvärdet på två meters avstånd från en brandbil med påslagna sirener. Det gällde dels Mosebacke etablissements festlokal, dels Big Bens konsertlokal – båda i Stockholm.

– Konserter genomförs ofta i lokaler som inte är lämpade att ha live-musik i, säger Bo Pettersson på Socialstyrelsen.

Rockbandet Linus & the Vindicators på Big Ben spelade så högt att de utgjorde en sanitär olägenhet, 103,9 decibel (A) i medelvärde under tre minuter.

Riskerar höga böter

Hade mätningen utförts av Stockholms miljö- och hälso- skyddsförvaltning skulle det ha resulterat i ett förbud för Big Ben att arrangera så högljudda konserter igen och böter på 100 000 kronor om de bröt mot förbudet.

Senast för ett år sedan fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden sådana beslut mot två restauranger och ett gym på grund av för hög musik.

– Vi vill att restaurangerna själva ska mäta ljudnivåerna och föra bok över dem, så vi kan se hur högt de spelat om vi får in klagomål, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Catrine Nordling.

Övriga mätresultat var under rekommenderade maxnivåer. Men då ska man veta att antalet barn på daghemmet och fritidshemmet som vi besökte var halverat på grund av sommarledigheter.

Bo Pettersson på Socialstyrelsen säger:

– Jag har en känsla av att ljudnivåerna rent allmänt har sänkts efter att våra allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer gavs ut 1996.

Varnar för högt ljud

Sedan dess har limiters, fasta mätinstrument som varnar för höga ljudnivåer, blivit allt vanligare i bland annat skolor och på gym. Öronproppar delas allt oftare ut vid musikfestivaler och tinnitus har blivit ett välkänt begrepp.

– Samtidigt ger den tekniska utrustningen i dag möjlighet att nästan bokstavligen blåsa ut trumhinnorna på folk. Och kunskaperna om effekterna av höga ljudnivåer är fortfarande dåligt utbred, konstaterar Bo Pettersson.

De som redan är hörselskadade, medfött eller av andra orsaker, är i dag närmare en miljon. Så många svenskar har svårt att höra vad som sägs i samtal mellan flera personer. Det visar beräkningar från SCB och Hörselskadades riksförbund, HRF.

Utestängs från tv

Inför riksdagsvalet i höst kräver HRF nu fler textade svenska tv-program:

– Mindre än tio procent av alla förstagångssända, svenskspråkiga program är textade. Därmed utestängs cirka 600 000 hörselskadade från det mesta av nyheter, kultur, politik och sport, uppger förbundsordföranden Jan-Peter Strömgren.

Av de 1,5 miljoner som har tinnitus är det 50 000 som hör så svåra, ständiga fantomljud att de är invalidiserade.

Bullret i Stockholm - så hög är ljudnivån

Aftonbladet har genomfört bullermätningar på tolv platser i Stockholm.

Mätningarna utfördes under tre minuter.

I ett fall – på restaurang Big Ben – var ljudnivån så hög att den utgjorde en sanitär olägenhet.

Över 100 decibel är sanitär olägenhet

Krav på lägre ljudnivåer på restauranger, konserter, diskotek och i skolor. Det kan bli resultatet när Socialstyrelsen nu granskar ljudnivåerna i offentliga inomhusmiljöer. Och visst måste volymen dras ner. Aftonbladet inleder i dag en serie om buller och höga ljudnivåer. Vår mätpatrull hamnade snabbt i miljöer där ljudet från en motorsåg 90 decibel vore rena västanfläkten.

Joachim Kerpner