597 attentat - i Sverige

NYHETER

Djurens befrielsefront har orsakat skador för miljoner

Det senaste året har de utfört 99 aktioner som orsakat skador för miljontals kronor.

Djurens befrielsefront är ett löst sammansatt nätverk som finns över hela landet.

Deras aktioner blir allt våldsammare - nu utför de även bombattentat och mordbränder mot djuruppfödare.

Foto: ATTACKERADES I JANUARI Marianne och Weiler Sandberg föder upp beagle-hundar som används vid medicinska djurförsök. I slutet av januari utsattes deras gård för ett bombattentat av Djurens befrielsefront. Rottweilertiken Runa finns alltid med husse och matte.

Sedan 1985 fram till i dag har aktivisterna som ingår i nätverket Djurens befrielsefront (DBF) utfört minst 597 aktioner i Sverige.

Sin första aktion genomförde aktivisterna den 16 juni 1985. De slog då till mot ett djurförsökslaboratorium. Två hundar som användes vid djurförsök befriades ur sina burar och slagord skrevs på lokalens väggar.

Under 80-talet var det just den här sortens aktioner som var typiska för djurrättsaktivisterna. Uppfödare utsattes för inbrott och de hundar, katter, marsvin, minkar, chinchillor och höns som hölls inlåsta släpptes ut.

Korvkiosker utsatta

I början av 1990-talet breddades aktionerna. Nu blev det också pälsbutiker, körsnärer och slakterier som utsattes. Några år senare fick även korvkiosker och hamburgerrestauranger finna sig utsatta för sabotage.

Sedan slutet av 1990-talet är det inte ovanligt att Djurens befrielsefront utför våldsamma aktioner - bland annat attentat med brandbomber. Djuruppfödare och forskare har också hotats.

Den senaste tiden har aktionerna kommit allt tätare. Från några tiotal om året är de nu uppe i 99 bara under förra året.

Uppskattningsvis har aktivisterna genom åren orsakat skador till ett värde av minst 250 miljoner kronor.

Aktivisterna är välorganiserade och utnyttjar alla fördelar av internet och mobiltelefoni.

På sin hemsida, som ligger på en utländsk sajt, har de en utförlig adressförteckning över svenska så kallade djurförtryckare som aktivisterna uppmanas att slå till mot. I stort sett är det samtliga pälsaffärer, pälsuppfödare, övriga pälsföretag, skinnaffärer, slakterier, charkuterier, hönserier, mejerier och djurförsöksverksamhet i landet.

"Mycket sorgligt"

Folkrörelsen Djurens rätt tar skarpt avstånd från Djurens befrielsefront:

- Det är mycket sorgligt att de finns, säger Kathrine Lindqvist, förbundsordförande i Djurens rätt.

- Vi är en demokratisk organisation som är emot all form av våld, hot och förstörelse. Men med sina aktioner hotar aktivisterna i Djurens befrielsefront hela vår verksamhet. Folk tror att vi är likadana och det hindrar den förändring vi arbetar för på demokratisk väg genom att få riksdagen att stifta nya lagar.

Aftonbladet kan i dag avslöja listan över Djurens befrielsefronts 99 attentat över hela landet det senaste året. Sedan den första aktionen 1985 och fram till i dag har de utfört minst 597 attentat. Aktivisterna har bland annat sprutat lim i pälsaffärers lås, vandaliserat korvkiosker och släppt ut minkar. Det senaste året har aktivisterna också börjat utföra bombattentat och mordbränder. Medan de är välorganiserade saknar polisen samordning vid utredning av deras brott. Varken Rikspolisen eller Säpo har någon spaning mot Djurens befrielsefront.

Thomas Gustafsson