Fler inneboende ska lösa bostadsbristen

NYHETER

Bostadsforskare:"Gör hyresintäkterna skattefria"

Bengt Turner, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet, vet hur bostadsbristen i storstäderna ska lösas.

- Det måste bli lättare att ha folk inneboende. Det kan ge ett ordentligt bidrag till den stora efterfrågan på bostäder, säger han.

Bengt Turner, professor i nationalekonomi och bostadsforskare, har undersökt hur många bostäder i Stockholms län som bebos av ensamstående.

Det finns omkring 5000 småhus i länet där det bara bor en person över 65 år. Mellan 14000 och 15000 hus med mellan sex och nio rum bebos av två personer över 65 år.

- Många bor kvar ensamma i sina stora hus även sedan barnen flyttat ut eller partnern dött. Inackorderingstanten finns knappast kvar längre, säger Bengt Turner.

Förändrade skatteregler

Men även om det finns plats i många befintliga hus så påpekar Bengt Turner att det inte är samma sak som att folk kan flytta in.

- Det behövs en förändring av skattereglerna för att stimulera uthyrning, säger han.

Flexiblare bostäder med två entréer och möjligheten att avgränsa bostaden är exempel på hur fler familjer ska kunna dela på en bostad.

Vid sekelskiftet var det vanligt att folk finansierade sitt boende just genom att ha inackorderade. I samband med att allmännyttan byggde fler lägenheter på 1940- och 1950-talen blev det allt mer ovanligt med inneboende.

- Nu rymmer en bostad en familj, säger Bengt Turner.

Undantag finns

Men det finns undantag. I invandrartäta området är det betydligt fler som delar på en bostad.

- Det är mer accepterat att dela bostad bland invandrare, de lever också i utvidgade familjer i större utsträckning än svenskarna, säger han.

Att ekonomin styr uthyrningen syns tydligt i statistiken enligt Bengt Turner.

- När det är dåliga tider är det många som hyr ut sin bostad. Det sammanfaller med att många väljer att studera när tiderna blir sämre. På så sätt hittar många studenter bostad även på tillväxtorter, säger Bengt Turner.

Idag betalar de som hyr ut en del av sin bostad 30 procent i kapitalskatt på hyresintäkten. Ett schablonavdrag på 4000 kronor får göras liksom ett avdrag med 20 procent av den totala hyresintäkten.

Bengt Turners lösning på bostadsbristen är att göra hyresintäkterna skattebefriade.

Frida Johansson