Katastrofen hade kunnat undvikas med svensk uppfinning

NYHETER

Håkan Lans idiotsäkra system blir världsstandard efter tio års väntan

1 av 2 | Foto: kan bli världsstandard Håkan Lans uppfinning kan bli världsstandard. Systemet testas just nu i södra Europa.

Svenske uppfinnaren Håkan Lans har utvecklat ett idiotsäkert flygledningssystem som hade kunnat förhindra kollisionen över Tyskland i natt.

Nu ska systemet testas i stor skala i Sydeuropa.

- Jag kan inte se hur planen skulle kunnat kollidera med det här tekniken, säger han.

Flygtrafiken i Europa har fördubblats på 20 år. I snitt har ökningen varit fem procent om året. Och om 15 år beräknas trafiken ha fördubblats ytterligare.

I snitt befinner sig 800 flygplan i luften samtidigt i de centrala delarna av Europa.

Trängseln i luftrummet anses nu ha nått gränsen för vad dagens radarbaserade flygledningssystem klarar av.

- Det är tragiskt att sånt här ska behöva inträffa. Man har pratat om i åtminstone ett decennium hur man ska göra system just för att förhindra just den här sortens olyckor, säger uppfinnaren Håkan Lans.

Världsstandard - på pappret

Han har konstruerat det nya trafikledningssystem som FN:s flygsäkerhetsorgan förra året fastställde som världsstandard – men som ännu inte införts i praktiken.

- Man har inte beslutat när det ska införas, hur det ska införas och om det ska bli obligatoriskt, säger Håkan Lans.

Det nya systemet, VDL Mode 4, bygger på en kombination av global satellitnavigering och ett helt nytt radiolänksystem.

Det är betydligt billigare än de koststamma radar- och radiosystem som används idag. Kostnaden motsvarar ungefär en tiondel av kostnaden för radarsystemen.

Fullt utbyggt är dessutom GPS-tekniken betydligt säkrare.

- Varje pilot får information om att man är på väg att kollidera. Eftersom det är två piloter i varje flygplan måste två piloter missa det, datorn som gör beräkningen måste räkna fel, och det måste ske samma miss i båda flygplanen. Det är allstå fullständigt osannlikt att man skulle kollidera med varandra, säger Håkan Lans.

"Industripolitiska intressen styr"

I dag inleds ett möte i Madrid där den nya flygledningstekniken ska diskuteras.

- Mötet handlar om planeringen av ett mycket stort projekt i Spanien och Portugal, där den nya tekniken ska testas. Ett stort antal flygplan ska utrustas med systemet, säger Johnny Nilsson, som representerar Luftfartsverket på mötet i Spanien.

- Det är ett led i utvärderingen av systemet inför senare certifiering och införande av den här nya tekniken.

Om systemet är så bra – varför har den inte redan införts?

- Det verkar som att det är industripolitiska intressen som styr - snarare än värnet om flyget.

Fredrik Rundkvist