Låt föräldrar välja kön på sina barn

Publicerad:
Uppdaterad:

Tillåtet i Finland och snart i Storbritannien - men inte i Sverige

Den brittiska regeringen ska snabbutreda om föräldrar ska ha rätt att välja kön på sina barn.

Kliniker i Storbritannien erbjuder redan den möjligheten.

- Människan är mogen att bestämma kön i dag. Men det är tabu att prata om det, säger Katerina Janouch, sexrådgivare och författare.

FYRA SÖNER - Jag möter så många föräldrar som önskar att de kunde välja kön på barnet, men det är så skuldbelagt och inget man pratar högt om, säger sexrådgivaren Katerina Janouch. Här tillsammans med maken Robert Boman och sönerna Ludvig, Jacob, David och Daniel.
Foto: RIKARD LAVING
FYRA SÖNER - Jag möter så många föräldrar som önskar att de kunde välja kön på barnet, men det är så skuldbelagt och inget man pratar högt om, säger sexrådgivaren Katerina Janouch. Här tillsammans med maken Robert Boman och sönerna Ludvig, Jacob, David och Daniel.

På 80-talet utvecklades en teknik som gjorde det möjligt att välja kön på djur. På 90-talet överfördes tekniken till människor.

I Storbritannien har "designer babies" erbjudits vid tre privata kliniker. Ett kryphål i lagen gör det möjligt.

Spermierna centrifugeras i hög hastighet och de manliga skiljs från de kvinnliga. Spermier med "rätt kön" kan sedan insemineras.

De brittiska myndigheterna är särskilt oroade för att familjer som av religiösa skäl vill ha en manlig arvinge väljer den här tekniken.

I Sverige är sådan teknik inte tillgänglig.

Görs bara av medicinska skäl

Men det går att könsbestämma vid provrörsbefruktningar om svåra sjukdomar, som till exempel bara drabbar pojkar, finns i familjen.

- Någon enstaka gång händer det att par önskar barn av ett speciellt kön. Man kan ha tre flickor och vilja ha en pojke. Jag vet också att det förekommit önskemål om en manlig arvtagare, säger Claes Gottlieb, docent i gynekologi på Sophiahemmet som arbetar med provrörsbefruktningar och barnlöshet.

Det fattas 50 miljoner flickor

I USA och Finland är det fritt fram för par som önskar könsbestämma sina barn.

- Många sådana val görs också i länder som Indien, där foster med fel kön aborteras eller fertilitetskliniker hjälper rika att välja. Jag har hört att man könsbestämmer i provrör i vissa islamiska kulturer, säger Jan Wahlström, överläkare i klinisk genetik vid Östra sjukhuset i Göteborg, som också sitter i regeringskommittén som ska undersöka frågorna.

Han tror inte att Sverige kommer att tillåta könsbestämning av barn av sociala skäl inom en nära framtid.

Men Katerina Janouch är positiv:

- Självklart ska det bara vara tillgängligt för dem som redan har ett barn, som vill balansera familjen - och i västvärlden vill man ha både flickor och pojkar. Det fattas 50 miljoner flickor i världen. Det är bättre att de väljs bort på äggcellsstadiet än att de aborteras eller dödas som nyfödda som sker i vissa länder.

Ylva Bergman

Publicerad: