"Drick inte kranvattnet"

Regeringens uppmaning till boende runt Fukushima

Boende i området runt Fukushima uppmanas att inte dricka kranvatten.

Dessutom har föroreningar hittats i ännu fler grödor.

En del av dem kan redan ha sålts.

Japan regering råder enligt AP boende i Fukushima-området att inte dricka kranvattnet eftersom det innehåller radioaktivt jod. De radioaktiva halterna är ter gånger högre än normalt.

En talesman för Japans hälsodepartement säger att de nu har upptäckt radioaktivitet i fler grödor på fler platser i landet.

Talesmannen, Yoshifumi Kaji, sa i dag att tester har visat på radioaktiva ämnen även i raps och krysantemum, förutom den spenat som tidigare testats.

De förorenade grödorna har också hittats i fler områden än det rapporterades om i går.

Kaji säger också att det finns risk att visst förorenat livsmedel redan kan ha sålts.

Det har också konstaterats att mjölken vid 37 gårdar är förorenad, och mjölktransporter från Fukushimaområdet har stoppats.

I går hittades spår av radioaktivt jod i Tokyos och flera andra områdens kranvatten, samt i spenat och mjölk. Tidigare i dag upptäcktes förorenade bönor som importerats till Taiwan.

EU-kommissionen uppmanar nu sina medlemsländer att mäta radioaktiviteten i japanska livsmedel.

Vinden har vänt

Enligt Martin Hedberg, meteorolog på Klart.se driver vindarna under dagen in över land i området runt Fukushima i Japan. Det väntas dessutom nederbörd i form av regn och snö.

– Det man kan hoppas är att ett eventuellt utsläpp sker samtidigt som det kommer nederbörd i området runt kärnkraftverket. Då faller de radioaktiva partiklarna ner i området som redan är evakuerat, säger Martin Hedberg.

Från och med kvällen finns det risk att utsläppen kommer in över Tokyo.

Tidigare har vindarna varit västliga, och alla utsläpp har blåst ut till havs. Men om ett gasutsläpp i dag görs från reaktor 3 kommer de radioaktiva partiklarna alltså att blåsa in över land.

I nuläget säger Tepco att trycket i reaktor tre har minskat, och att ett utsläpp just nu inte är aktuellt.

UD rekommenderar att svenskar i Tokyo-området äter jod-tabletter. Det finns mellan 200 och 300 svenskar i området.

Kämpar för att få ström

Arbetarna vid kärnkraftverket Fukushima kämpar för att få ström till reaktorerna och kunna sätta igång kylpumparna.

I dag har arbetarna vid kärnkraftverket Fukushima lyckats koppla el till reaktor 2. Man försöker också reparera kontrollrummet, samt kylfunktioner i reaktor 1, som är kopplad till reaktor 2.

Trycket inne i reaktor 3 har trots att den besprutats med vatten under dagen stigit, och enligt premiärministerns kontor övervägde man att släppa ut gas för att lätta på trycket.

Tepco meddelade senare att något utsläpp inte kommer att behövas eftersom trycket har börjat stabiliseras, men att de övervakar det noga.

Premiärministern själv undersöker möjligheten att besöka de drabbade området.

Energibolaget Tepco sade tidigare i dag att det kommer att bli svårt att reparera kylsystemet i reaktor 2 under dagen, eftersom strömmen inte kan slås på samtidigt som vatten sprutas på reaktorn.

Kylsystemet inspekteras

Arbetarna vid Fukushima inspekterar nu kylsystemet för att se att det är helt, sedan måste det testköras.

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten följer situationen vid kärnkraftverket i Fukushima, och skriver i dag i ett pressmeddelande att situationen fortfarande är allvarlig, men något förbättrad jämfört med tidigare.

Bränslebassängerna till reaktor 3 och 4, som tidigare har bedömts vara näst intill tomma, har nu fyllts med havsvatten.

– Det innebär att risken för mycket stora utsläpp från de bränslebassängerna minskat, säger Anders Hallman, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Temperaturen i bassängerna vid reaktor 5 och 6 rapporterades i går sjunka igen efter att kylfunktionen gått att få igång igen. Där har det också borrats hål i taken för att minska risken för gasexplosioner, enligt IAEA. De reaktorerna ska nu vara under kontroll.

En regeringstalesman har säger enligt AFP sagt att Fukushima kommer att skrotas. Havsvattnet som används för att kyla reaktorerna gör att väsentliga delar av kärnkraftverket förstörs.

Här inträffade skalvet
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN