Rasismen ökar på nätet

15 000 rasistiska hemsidor sprider hatpropaganda

Hatpropagandan blomstrar på nätet.

På bara två år har antalet främlingsfientliga hemsidorna fördubblats, visar en ny rapport.

– Det är en farlig utveckling. Det finns många förvirrade konspirationsteorier på nätet, säger integrationsminister Erik Ullenhag (fp).

Rasismen i Europa begränsas inte längre till samtal över köksbordet. Internet har invaderats av webbsidor vars huvudsyfte är att sprida främlingsfientliga ideologier. Det visar en rapport från Forum för levande historia, beställd av regeringen.

– Hatideologierna är ett hot mot öppenhet, tolerans och trygghet. Det behövs en ökad kunskap om dessa fenomen och hur man ska bemöta dem, säger integrationsminister Erik Ullenhag, som beställt utredningen.

15 000 hemsidor

På bara två år har antalet hemsidor med rasistiskt innehåll nära på fördubblats. 2009 fanns det omkring 8 000 rasistiska hemsidor globalt - i dag är de 15 000 stycken, enligt uppgifter från Wiesenthal center och nätverket INACH, en paraplyorganisation för organisationer mot hat och diskriminering på internet.

Till detta kommer kommentarfälten på mediernas och minoritetsgruppernas webbsidor, som ofta används som diskussionsforum för antisemitiska och islamofobiska teorier. 

– Närvaron av dessa grupper har inte bara ökat utan också blivit mer professionaliserad. Man vill locka läsare till sina egna sidor och i många fall har muslimska sidor tvingats stänga ner eftersom de fått så mycket rasistiska kommentarer, säger Birgitta Löwander vid Forum för levande historia, en av forskarna bakom utredningen.

"Judisk världskonspiration"

Främst handlar det om antisemitism och islamofobi, med konspirationsteorier som en röd tråd. 

Judarna beskrivs som de yttersta konspiratörerna, som styr hela skeendet, agerar i det fördolda och har tagit makten över media. Muslimerna får rollen av den fysiska ockupanten som aktivt försöker ta över samhället genom massinvandring, moskébyggen och barnafödande.

– Vissa anser att judarna ligger bakom flyktingströmmarna för att kunna härska och söndra. Där kommer muslimerna också in i bilden. Man tror att de försöker försvaga samhället genom att föda fler barn och så småningom bli en majoritet och införa sharialagar, säger David Lagerlöf, som undersökt antisemitism och islamofobi för tidsskriften Expo.

I Sverige har både muslimska och judiska grupper sett en kraftig ökning av rasismen under de senaste åren.

– Jag tror att internet har fungerat som en katalysator för rasismen. Vi ser en konstant ökning av nätrasismen. Många som inte vågar gå ut på gatorna och tycka har lättare att göra det på en datorskärm, säger Omar Mustafa, ordförande i Islamska förbundet i Sverige.

Att vidta rättsliga åtgärder mot de rasistiska hemsidorna är näst intill omöjligt. Och att begränsa yttrandefriheten är inte en lösning, menar Erik Ullenhag.

Stora mörkertal

Men den ökande rasismen stannar inte bara på nätet. Enligt statistik från Brå anmäldes 161 brott med antisemitiska motiv och 272 brott med islamofobiska motiv år 2010. Mörkertalen tros vara stora.

– Det har blivit värre. Tidigare blev man kallad "jävla jude", nu sätts våra kapell i brand och vi får dödshot, säger Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska Centralrådet i Sverige.

Hur problemet ska hanteras är ännu inte klart. Men en utredning som tillsattes i maj har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag för hur Sverige ska kunna bemöta främlingsfientligheten, säger Erik Ullenhag.

– Vi behöver ta ett större ansvar på nätet.

Publisert: