MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Professor: ”Strider mot grundlagen”

Av: 

Mattias Sandberg

NYHETER

Myndigheter ska vara försiktiga när de tar emot förmåner.

MSB kan bryta mot lagen när de låter ett privat företag sponsra myndigheten med alkohol.

– Myndigheter ska inte ta emot privata bidrag till verksamheten. Det strider mot grundlagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett miljardavtal med Airbus Defence & Space.

Aftonbladet avslöjade bland annat hur chefer på myndigheten bjudits på galamiddag på lyxhotell av företaget under en konferens.

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, kan det strida mot lagen.

– Det drar åt mutbrottshållet. Om det handlar om upphandling eller pågående avtalsparter ska man vara försiktig.

Airbus Defence & Space sponsrade även MSB med alkohol i samband med ett av myndighetens största årliga evenemang – Rakeldagen.

Olle Lundin har inte stött på något liknande.

– Myndigheter ska inte ta emot privata bidrag till verksamheten. Det strider mot grundlagen. Som myndighet ska du vara saklig och opartisk. Det vore jättekonstigt om du kan ta emot privat sponsring från ett företag som du kommer befinna dig i en framtida upphandling med.

Natali Phalén

– Det är svårt att det förhållandet är professionellt och sakligt. Det är som att företaget nästlar sig in i myndigheten. Det borde finnas en generaldirektör som sätter ner foten och säger att det inte är okej.

Enligt Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, kan förmåner av ringa värde vara olagliga.

– Ribban för vad man faktiskt får ta emot, framför allt om det finns en koppling till upphandling och känsliga situationer, är juridiskt sett ganska låg. Detta gäller i synnerhet myndighetsanställda som kan besluta om offentliga upphandlingar eller som kan besluta om myndighetsutövning. Förmåner av i princip obefintligt värde kan strida mot lagen.

Natali Phalén säger att det är viktigt att tjänstemän är försiktiga i kontakten med sina leverantörer – både ur ett juridiskt och ur ett förtroendeperspektiv.

Ska vara kopplat till arbetet

När det gäller representation ska det finnas en tydlig koppling till arbetet.

Det ska vara något som inte på något sätt riskerar att påverka någons beslut. Ju mer nöjesbetonat något är, desto större risk finns det för beteendepåverkan. Det är tillåtet att ta emot en lunch, men en galamiddag är väldigt tveksam. Ett mingel utan programpunkter eller agenda blir också svårmotiverat.

Alf Johansson är chefsåklagare på riksenheten mot korruption. Han säger att en generell regel är att myndigheter ska vara försiktiga.

Utgångspunkten är att tjänstemän ska ha klart för sig att de är tjänstemän. De jobbar inte inom privat företagsamhet, där regelverket är annorlunda och det tillåts mer. Tjänstemän har ingen annan huvudman än skattebetalarna.

Vill inte uttala sig om MSB

Alf Johansson vill inte uttala sig om det specifika fallet med MSB och om det skulle kunna röra sig om ett mutbrott

Det finns en problematik i det som du beskriver, så långt kan jag sträcka mig. Offentligt anställda tjänstemän i myndigheter har att förhålla sig med stor försiktighet till den typen av evenemang.

Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB, vill inte kommentera Aftonbladets avslöjanden innan den pågående internrevisionen är klar.

– Han vill läsa rapporten. Han kommer dessutom antagligen vidta åtgärder. Det kommer han vilja kommunicera, säger Eva Rundkvist, kommunikationsrådgivare på MSB.

ANNONS

Baddräkter och bikinis med hög midja och shapingeffekt i fina färger - nu upp till 25% rabatt!

Extern länk från Ellos

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

MSB-chefer bjöds på galamiddag – av miljardpartner

ÄMNEN I ARTIKELN

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Upphandlingar

Institutet mot mutor

Justitiedepartementet