Jan Svanlunds död ska utredas

NYHETER

Sjukhuset har gjort lex Maria-anmälan

Foto: Jan Svanlund. Bilden är från 2005.

SVT-profilen Jan Svanlund avled i sviterna av en stroke han drabbats av under en operation.

Nu har Carlanderska sjukhuset i Göteborg lex Maria-anmält sig själva.

– Man gör en anmälan för att få saken belyst. Det finns inget att dölja, säger chefläkaren Anders Falk.

Jan Svanlund gick bort 26 mars, knappt ett par veckor efter att han opererats på Carlanderska sjukhuset i Göteborg.

Under den planerade bukoperationen drabbades SVT-profilen av en stroke , vilket inte upptäcktes förrän senare på Sahlgrenska sjukhusets neurologklinik.

Bedömdes stabil

Trots flera komplikationer under Jan Svanlunds sjukhusvistelse togs beslut att hans tillstånd var stabilt nog för att han skulle kunna flygas till Stockholm och Karolinska sjukhuset. Men under flygresan hem drabbades han av en ny stroke.

Jan Svanlunds familj valde att anmäla både Carlanderska sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till Socialstyrelsen.

”Jag vill å pappas och familjens vägnar anmäla båda sjukhusen för att ha orsakat min fars död”, skriver dottern i sin anmälan.

Neutral bedömning

Nu har Carlandernska sjukhuset själva lämnat in en lex Maria-anmälan för att få ärendet utrett av Socialstyrelsen.

– När det gäller en operation som slutar i en patients död når det en sådan nivå att vi vill göra en annan form av avvikelserapportering, det vi kallar lex Maria. Det är för att vi ska få en neutral myndighets belysning av vad som skett på vårt sjukhus, säger chefläkaren Anders Falk till Aftonbladet.

På Carlanderska har man själva gjort en internutredning som ligger till grund för den lex Maria-anmälan som är inlämnad.

– I varje steg vi bedömt kan vi inte se att något faktiskt fel begåtts av de inblandade personal och läkare under den tid som patienten var vår patient. Det står jag för och jag tycker att vi inte har någonting att dölja.
Fotnot: Aftonbladet har sökt Jan Svanlunds familjs som valt att inte kommentera sin anmälan.