Nyheter

S: Inga höjda skatter

Av: 

Eric Thorsson

NYHETER

Nya S-toppen: Så bli vår nya politik

Att skapa fler jobb har högsta prioritet för Socialdemokraterna.

Och några kraftiga skattehöjningar blir det inte.

Det är budskapet från partitoppen Håkan Juholt och Tommy Waidelich på DN Debatt idag.

Nu kommer en första vink om hur Socialdemokraterna ska formera sin politik efter bytet av partitopp. I en debattartikel i DN idag skriver nyblivne partiledaren Håkan Juholt och ekonomiske talesmannen Tommy Waidelich att det är jobben som är paritets främsta fokus.

– Sverige behöver en politik för fler i arbete. Det reformutrymme som finns måste användas klokt, skriver de.

För att nå målet om full sysselsättning vill de satsa på ett flertal punkter.
 

Investera i Sveriges konkurrenskraft. Framtidens jobb kommer att växa fram i tjänstesektorn. Därför krävs forskning och utbildning så att tjänstesektorns hela potential kan tas tillvara.

Juholt och Waidelich vill också se över skattesystemet för att underlätta för näringslivet och skapa fler jobb.

– Det finns små möjligheter och heller inga direkta behov av att kraftigt höja eller sänka skatterna, skriver de.
 

Bryt utanförskapet. Juholt och Waidelich kritiserar regeringens satsning på jobbcoacher och kallar den oseriös. Istället behöver arbetslösa hjälp med rätt sorts utbildning så att de kan ta yrken där det är brist på arbetskraft.

De nya S-ledarna föreslår en satsning på så kallade välfärdsjobb – att långtidsarbetslösa utför arbete inom välfärden som inte utförs idag.

– En idé väl värd att prövas, skriver de.

Det ska bli mer lönsamt att arbeta. A-kasseavgiften måste sänkas. Att offentliganställda tvingas jobba deltid fast de vill jobba heltid ska motarbetas, skriver Juholt och Waidelich och föreslår en bonus för de kommuner som lyckas med detta. En bättre infrastruktur gör det mer lönsamt för arbetare att pendla, därför behöver Sverige investeringar på vägar och järnvägar.

Stärk kvaliteten i utbildningssystemet. Sverige ska konkurrera med kunskap och inte låga löner. För att förbättra elevernas resultat i skolan vill S öka lärarnas status och karriärmöjligheter. De yrkesinriktade gymnasieprogrammen behöver förbättras.
 

Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Gymnasieskolornas program behöver komma närmare yrkeslivet. Antalet unga med eftergymnasial utbildning måste öka.

ANNONS

Spara pengar och slipp krångel - jämför och byt till en bilförsäkring med bra pris och villkor!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert: