Bo i rätt landsting - spara tusenlappar

Stora skillnader i kostnader för sjukresor

Kostnaden för dina sjukresor kan variera med tusentals kronor om året beroende på vilket landsting du tillhör.

- Skillnaderna är på tok för stora, säger Lage Andréasson, PRO:s förbundsordförande.

Aftonbladet har kartlagt kostnaderna för patienter som ofta måste till sin doktor, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Resorna kallas sjuk- och behandlingsresa och sker med taxi eller taxibuss. Patienterna samåker, ofta fyra per bil, och de måste ha intyg från sin läkare för att få beställa skjutsen.

Skillnaderna i vad dessa resor kostar är mycket stora.

Det finns tre olika varianter på hur landstingspolitikerna löst frågan:

Högkostnadsskydd

Tretton landsting har högkostnadsskydd. Det är ett tak för vad patienten själv mest måste betala för sina resor på ett år.

Var gränsen för högkostnadsskyddet går varierar kraftigt. En patient i Kalmar får till exempel betala dubbelt så mycket, 1 600 kronor per år, som en patient i Örebro. I Södermanland införde politikerna ett högkostnadsskydd på 900 kronor vid årsskiftet.

Vissa betalade 10 000 kronor

- Vi såg att sjukresorna blev väldigt kostsamma för vissa patientgrupper. Det fanns människor som reste för 10 000 kronor om året, säger Alf Egnfors, landstingsråd (s) i Södermanland.

Inget högkostnadsskydd

Fem landsting har inget högkostnadsskydd alls. Patienten betalar vanligtvis 40 till 60 kronor per enkelresa oavsett hur många resor han eller hon gör på ett år. Därmed kan kostnaden bli hur hög som helst.

Högkostnadsskydd för vissa patienter

Tre landsting har valt ett högkostnadsskydd bara för vissa patientgrupper, ofta kopplat till det statligt reglerade "frikortssystemet" för sjukvård och mediciner.

- Det ska verkligen inte vara så här, avgifterna bör vara lika över landet. Var du bor ska inte styra vad du betalar för sjukresor, hemtjänst och liknande, säger Lage Andréasson.

mycket kostar sjukresorna där du bor

Hur mycket du får betala för dina sjukresor på ett år varierar väldigt mycket beroende på var du bor. Så här stora är skillnaderna:

Landsting Högsta egenavgift för sjukresor/år

Stockholm 1 000 kronor

Uppsala 1 200 kronor

Södermanland 900 kronor

Östergötland Saknar högkostnadsskydd

Jönköping 1 200 kronor

Kronoberg 1 200 kronor

Kalmar 1 600 kronor

Blekinge Saknar högkostnadsskydd

Skåne Saknar högkostnadsskydd

Halland 1 000 kronor

Skaraborg 1 200 kronor

Värmland 900 kronor per 30 dagar

Örebro 800 kronor

Västmanland 1 200 kronor

Dalarna/Kopparberg 1 500 kronor

Gävleborg 1 200 kronor

Västernorrland Vuxna: 900 kronor för patienter med frikort på sjukvård och mediciner. Övriga inget högkostnadsskydd. Barn: 900 kronor.

Jämtland Saknar högkostnadsskydd

Västerbotten Har halv egenavgift för patienter med frikort för sjukvård eller mediciner. Övriga inget högkostnadsskydd.

Norrbotten Patienter med livslång funktionsnedsättning i rörelseorganen och behov av sjukgymnastik livet ut slipper avgift för sjukresa under den tid patienten har frikort för sjukvård och mediciner. Övriga inget högkostnadsskydd.

Gotland Saknar högkostnadsskydd

Källa: Landstingsförbundet

Fotnot: Högkostnadsskyddet är ett tak för hur mycket patienten själv maximalt kan få betala för sina sjukresor på ett år. Innan en patient uppnår gränsen för högkostnadsskyddet betalar han eller hon vanligtvis 40-50 kronor per enkelresa till sjukhuset.

Anette Holmqvist

Publisert: