”Det är en väldigt dyster tid vi lever i”

Sven-Erik Alhem om en mörk samhällsutveckling, dödshoten och hans egen rädsla för att dö

”Då ska domstolarna klippa till stenhårt”
”Grovt kriminella har tagit sig makt”