Jessika hjälper flyktingar att gömma sig

avMikaela Somnell

Publicerad:

Flera personer befaras gå under jorden i väntan på en ny lag.

Det tror flera aktivister med erfarenhet av att gömma flyktingar som Aftonbladet har varit i kontakt med.

– Den här väntan tär så mycket på dem så de blir till slut suicidala allihop, säger aktivisten Jessika.

När papperslösa personer går under jorden för att undvika ett utvisningsbeslut vänder de sig ibland till aktivister som erbjuder husrum medan de håller sig undan polis och myndigheter.

Att leva gömd innebär att man befinner sig i ett parallellt samhälle, i skuggan av ”den riktiga världen”. ”Man finns i princip inte” – så beskriver flera personer som hjälpt andra att gömma sig livet för den gömde.

”Tror det ökar risken för suicid”

Flera aktivister som Aftonbladet har varit i kontakt med tror nu att regeringens förslag måste implementeras fortare om man vill stoppa den psykiska påfrestningen.

Jessika tillhör en organisation som hjälper flyktingar. Om förslaget blir verklighet så kommer hon att gömma två unga män som ska ha rätt till en ny möjlighet till uppehållstillstånd om lagen träder i kraft.

– Jag tror att den nya lagen kommer att öka risken för suicid, för väntan kommer att bli ännu längre. I sommar har de väntat uppemot tre år.

Psykiskt påfrestande

Men att vara den som gömmer personer kan också vara psykiskt slitsamt.

Sara har till och från erbjudit papperslösa boende under fyra år.

– En som lever gömd är i en situation som är extrem och personen har ofta trauman. Och det uppstår nya trauman i den här situationen. Man finns ju i princip inte, säger hon.

– Det finns en stor rädsla för att hittas och bli deporterad och den ångesten påverkar en själv väldigt mycket.

Hon berättar att hon i slutändan har hjälpt folk att gömma sig för att hon tycker det är viktigt.

– Man måste göra saker som inte är passivt, ta egna beslut och försöka påverka saker.

Inte olagligt att gömma flyktingar

Asylrättsadvokaten Nadja Hatem tror också att förslaget i dess nuvarande form kan tvinga människor att gå under jorden.

– Propositionen känns lite poänglös eftersom att många redan har fått utvisningsbesluten, säger hon.

– Många kanske redan har fått beslut och ansöker om verkställighetshinder eller till och med går under jorden.

Nadja Hatem tycker att det skulle behövas en bestämmelse som även täcker alla som redan har fått avslag och att de i väntan på den nya lagen inte utvisas.

Hon säger att en person som gått under jorden kan straffas för det i framtiden.

– Fyra år efter lagakraftvunnet beslut preskriberas ärendet och man har rätt att få sitt ärende prövat igen. Då brukar Migrationsverket ifrågasätta varför man har inte har verkställt utvisningsbeslutet och inte har återvänt hem. Så det är aldrig särskilt bra att ha gått under jord.

Är det olagligt att gömma flyktingar?

– Nej, inte så länge det inte sker i vinstsyfte. För man in någon i landet ses det som människosmuggling men att ha någon hos sig är inte straffbart.


Fotnot: Sara och Jessika heter egentligen något annat.

Publicerad: