Nya dykningar kan avskriva explosion

avTobias Österberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Anhöriga kräver att vraket undersöks på nytt

Det finns anhöriga till offren på Estonia som vägrar tro på slutsatsen att färjan vattenfylldes efter att bogvisiret lossnat. De kräver att vraket undersöks på nytt. Något kan ha exploderat ombord, tror de, och orsakat ett hål i skrovet.

Och de har vissa skäl för sin misstro. Några turer innan den sista färden hade Estonia militärt materiel ombord.

Den internationella haverikommissionen kom i december 1997 och dess viktigaste slutsats var att färjans bogvisir och ramp på grund av svaga lås och fästen brutits loss i det hårda vädret. Färjan hade snabbt vattenfyllts, fått kraftig slagsida som ytterligare förvärrade läget. Det skulle också förklara det snabba förloppet, Estonia sjönk på mellan 50 och 55 minuter.

Exakt kopia

Chalmersföretaget SSPA, som driver forskning kring fartygssäkerhet, gjorde på regeringens uppdrag en studie tillsammans med några utomstående forskare. Den gjordes efter all den kritik som hade riktats mot haverikommissionens rapport. Syftet var att kartlägga Estonias sista timma. Det gjordes med en exakt kopia av Estonia i skala 1:40 i en 80 x 40 meter stor bassäng där de vindar och vågor Estonia mötte återskapades.

Claes Källström, forskningschef på SSPA, stödjer tanken på att dyka ned och undersöka vraket igen. Då skulle, tror han, teorierna om en explosion eller liknande kunna avskrivas för alltid.

– Ja, det skulle man kunna göra då. Om man kan konstatera att det inte finns några öppningar eller hål i skrovet, så stämmer vårt scenario, säger Claes Källström till TT.

"Mest sannolikt"

SSPA redovisade sin slutrapport till regeringen i maj förra året. Och den stödde till stor del haverikommissionens rapport men kom också med förklarande kompletteringar. Som till exempel att vatten även kommit in via ventilationstrummor och fönster högre upp på färjan i samband med slagsidan och att detta hade spätt på vattnet som längre ner i färjan forsat in genom den vidöppna fören.

– Vi kom fram till ett scenario som är det mest sannolika. Men för att utesluta andra möjligheter har vi föreslagit att man går ned för att inspektera skrovet och rampen där den ligger. Man skulle också kunna ta upp rampen för att titta närmare på den och även ta upp några fönster för undersökning.

Annars tycker Källström att Estonia nu är färdigutredd.

– Om vårt syfte är att utveckla den framtida sjösäkerheten så tror jag inte att det behövs fler undersökningar av Estonia.

Publicerad: