Norska turister överger Sverige

NYHETER

– men de långväga återvänder

Stockholm

De långväga turisterna börjar återvända till Sverige.

Men eftersom norrmännen samtidigt sviker minskar det totala antalet övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Sverige blir allt populärare som semestermål bland utomnordiska turister. Antalet övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar ökade bland utomnordiska turister med 13 procent i maj 2004 jämfört med samma månad förra året.

- De långväga resenärerna minskade mycket förra året men nu ser vi att de börjar åka hit igen. De långväga besökarna, bland annat amerikaner och japaner, minskade kraftigt efter 2001, säger Carla Matta, projektledare på statliga Turistdelegationen.

Förtjusta tyskar

En grupp som är särskilt förtjust i Sverige är tyskarna. Antalet övernattningar av tyska besökare var i maj 60 613, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma månad förra året.

Men trots tillströmningen av långväga besökare minskar det totala antalet övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Sverige. Antalet övernattningar i maj var 2 141 825,vilket är en minskning med 4 procent jämfört med samma månad förra året.

Det är svenskarna och de nordiska grannländerna som står för minskningen. Norrmännen har länge varit flitiga Sverigebesökare, men i takt med att den norska kronan försvagats gentemot den svenska kronan har intresset svalnat. Antalet övernattningar i maj var 63 649, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med samma månad förra året.

Nordborna sviker

Svenskarna stod för 1 666 118 av övernattningarna i maj, vilket är en minskning med 8 procent eller 136 261 nätter jämfört med för ett år sedan. Totalt minskade nordborna, svenskar ej inräknade, sina övernattningar i Sverige med 3 procent.

Minskningen av svenska övernattningar kan ha flera förklaringar. En anledning kan vara billiga flygresor. Enligt Luftfartsverkets statistik för maj ökade antalet passagerare på utrikesflyget med 15 procent under maj månad.

- Det kan vara så att svenskarna valde att åka utomlands i stället, säger Carla Matta.

Pernilla Halling/TT