Frankrike förbjuder kloning av människor

NYHETER

Paris

Det franska parlamentet antog tidigt på fredagen en bioetisk lag som förbjuder kloning av människor men tillåter fortsatt forskning på mänskliga embryon.

Enligt den franska lagen kommer kloning avsedd att framställa mänskliga individer att vara förbjuden eftersom det innebär ett brott mot mänskligheten.

Även terapeutisk kloning, vilket innebär skapandet av stamceller för att ersätta skadade organ eller vävnader som skulle kunna användas i behandlingen vid Alzheimer, förbjuds. Men den franske hälsovårdsministern Philippe Douste-Blazy säger sig vara fortsatt öppen i frågan.

En biomedicinsk myndighet skapas för att följa utvecklingen.

Ett förbud att använda överblivna embryon från provrörsbefruktning förlängs i fem år för att tillåta en utvärdering av de etiska och medicinska komplikationerna.

TT-AFP