Unga börjar med droger på behandlingshem

NYHETER

En av tre börjar missbruka - lika stor andel byter till tyngre droger

Många unga som suttit på behandlingshem får stora problem när de kommer ut i samhället igen.

En tredjedel av de som aldrig haft drogproblem börjar missbruka - lika stor andel av de som redan missbrukar byter till tyngre droger.

Det visar en undersökning från Statens institutionsstyrelse, enligt Sveriges Radios samhällsprogram Front.

Statens institutionsstyrelse, SIS, har ansvaret för vården av de unga som vårdas enligt LVU - lagen om vård av unga. På dess behandlingshem hamnar ungdomar med sociala problem - i många fall är de kriminella eller har missbruksproblem.

Många mår också bättre efter behandlingen.

Men i en undersökning från SIS som P3-programmet Front presenterar idag framkommer att två tredjedelar av de manliga intagna som var kriminella när de togs omhand fortsätter begå brott ett år efter att de kommit ut från behandlingshemmet. För kvinnliga intagna med samma beteende är siffran en tredjedel.

En tredjedel börjar missbruka

Missbruksproblem bland de som omhändertas är vanligt - tre av fem har problem med droger eller alkohol enligt ett pressmeddelande från SIS. Ungefär lika många har drogproblem ett år efter utskrivning. En fjärdedel av de som missbrukade när de kom till behandlingshemmet är drogfria ett år efter att de kommit ut i samhället.

Men av de som inte använder droger alls när de tas om hand, har en tredjedel börjat missbruka under tiden på behandlingshemmet, uppger Front. Och av de som missbrukar när de tas om hand har en tredjedel gått över till tyngre droger.

– Jag hade mest alkoholproblem innan, men när jag kom till behandlingshemmet hade alla drogproblem. Jag började också knarka på grund av det. Du sitter ju bara inne, om nån kom med droger så är det klart man tar det, för att bli stimulerad, säger en pojke som intervjuas i programmet. Han har valt att vara anonym och är idag varken kriminell eller missbrukare.

”Viktigt med vård ute i samhället”

Sture Korpi, generaldirektör på SIS, säger till Front att han inte är överraskad över resultatet av studien, med tanke på vilka ungdomar det handlar om.

Vad gäller missbruksproblemen efter behandling hänvisar han till andra faktorer som också påverkar. Att missbruket ökar eller blir grövre när ungdomarna blir äldre är en av dem, en annan är brister i den vård som möter ungdomarna ute i samhället.

– Sedan studien gjordes 1999 har vi utvecklat mycket av behandlingsmetodiken. Vi är inne i ett kraftigt utvecklingsskede just nu, säger han till Front.

Syftet med studien är att hitta redskap för att följa upp och att arbeta aktivt med att utveckla verksamheten.

– Vi kommer att studera resultaten mycket noggrant, tillsammans med andra myndigheter, till exempel socialtjänsten. Vi hoppas att den ska ge vägledning för arbetet framöver.

Karin Fyrlund