Lövdén isolerar sig från pressen

NYHETER

Landshövdingen Lars-Erik Lövdén tar blixtsemester - och man kan absolut inte nå honom på hans mobil.

Numret är skyddat, anser länsstyrelsen.

En journalist på TV4 Halland har nu överklagat länsstyrelsens vägran att lämna ut Lövdéns mobilnummer till kammarrätten.

Får inte blockeras

Länsstyrelsen hävdar att det är viktigt att myndigheten kan nå sin chef i pressade situationer och linjen får därför inte vara blockerad. Journalisten å sin sida vill slå fast att numret är en offentlig handling.

Lars-Erik Lövdén passade på att ta semester i går. Stora Lantbrukardagen i Halland,fick klara sig utan landshövdingen.

Emma Löfgren