Slaktade rovfåglar vid motionsspåret

NYHETER

Polisen: Det handlar om en jägarfejd - fåglarna använts som vapen

Ormvråkar, duvhökar och en fridlyst havsörn låg slaktade intill motionsspåret.

I närheten hade någon placerat en text som pekade ut vissa personer som skyldiga.

Nu utreder Norrköpingspolisen en mångårig kriminell verksamhet där sällsynta rovfåglar använts som vapen.

– Det här har pågått under 20 – 30 år, säger kriminalkommissarie Conny Dahl, till aftonbladet.se.

En kvinna gjorde det makabra fyndet invid motionsspåret i Alboga, en bit utanför Söderköping, i lördags.

Sammanlagt låg där 14 slaktade fåglar – tio ormvråkar, två duvhökar, en havsörn och en skata.

En bit från platsen fanns ett skriftligt meddelande.

– Man har pekat ut en person eller skrivit om vad man tycker om en viss organisation, säger Conny Dahl, kriminalkommissarie vid Norrköpingspolisen.

Handlar det om hot?

– Nej, det är inte allvarliga hot, men man vill misskreditera personer.

En teori som polisen har är att någon vill peka ut andra personer som skyldiga till grova jaktbrott.

– Kadavren är lagda på en viss plats så att det ska se ut som att det är någon annan som gjort det. Är man bara rent jakttokig skulle man skjuta och sedan gräva ner fåglarna.

– Det är bedrövligt. Det är sällsynta fåglar. Det är många människor som far illa och mår illa av det här.

Samlats på hög

Enligt Conny Dahl är inte alla fåglarna skjutna vid ett och samma tillfälle. De har samlats på hög för att sedan placeras ut.

Helgens fynd är långt ifrån det första.

– Det här har pågått i 20 – 30 år i olika sammanhang och vid olika tillfällen. Vi har haft en skäligen misstänkt, men bevisen räckte inte.

Är det samma person som hållit på under alla år?

– Det finns vissa uppgifter om det.

Enligt Östgöta Correspondenten kan det handla om en långvarig fejd mellan jägare i Söderköping. Tidigare har också andra djur hittats dödade i närheten av fyndplatsen. Bland annat en jakthund och en hel rävfamilj.

De dödade fåglarna har nu skickats till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för analys.

Johanna Melén