Vajern - billig och riskabel lösning

NYHETER

När Vägverket försöker rädda liv finns det inget som ger samma utdelning per satsad krona som ett vajerräcke.

Många tror att motorvägar är säkrast. Det är både rätt och fel. Motorvägar utan ett räcke mellan körbanorna kan vara livsfarliga när bilar sladdar över mittremsan och in i mötande fil.

Motorvägar är överlägsna när det gäller framkomlighet men för att de också ska bli riktigt säkra måste de kompletteras med ett räcke.

Tyvärr snålar politikerna med pengar till viktiga vägsatsningar. Vänstern och miljöpartiet är emot alla anslag till nya vägar, antingen det gäller säkerhet eller framkomlighet, och Göran Persson tackar och tar emot. Med stödpartierna som alibi slipper han anslå pengar till vägnätet.

Då tvingas Vägverket att göra det bästa av situationen och bygga om farliga vägar till mindre farliga väger med hjälp av ett vajerräcke mellan körbanorna.

Framkomligheten blir inte bättre. Men säkerheten ökar på ett sensationellt sätt.

På motorvägen är en vajer ännu bättre. Då kan en bil pressa ut vajern till bristningsgränsen utan att skada någon på andra sidan. På en vanlig vajerväg är det bara dryga metern mellan körbanorna och oftast mindre än två meter mellan mötande bilar.

Med riktigt dålig tajming kan det hända att det finns en bil på andra sidan när vajern flexar ut.

Nu är det politikernas sak att avgöra om vi ska tillåta fler olyckor av den här typen på grund av dålig tajming, eller om Vägverket ska få större anslag så att det går att göra avståndet mellan körbanorna större.

Eller varför inte ge verket så stora anslag att de mest trafikerade vägarna byggs ut till riktiga motorvägar? Då närmar vi oss Nollvisionen på riktigt.

Robert Collin