Bobbys mamma får gå på begravningen

NYHETER

Men styvpappan får inte permission

Bobbys mamma har fått tillstånd att delta vid sin sons begravning senare i veckan.

Styvpappan, som också ansökt om att få delta, får dock inget tillstånd.

– Han är inte så nära anhörig att det berättigar till permission för en sådan familjeceremoni, säger Tony Leander vid häktet i Jönköping.

Foto: Bobby blev tio år gammal.

Beslutet att låta Bobbys mamma få delta vid begravningen fattades av kriminalvårdsmyndigheten på måndagen. Begravningen ska genomföras vid Ödsmål kyrka utanför Stenungsund senare i veckan. Personal både från häktet i Jönköping samt från polisen i Göteborg kommer också att närvara.

Lättade

Även Bobbys styvpappa hade ansökt om att få permission för att kunna delta. Men det fick han inte.

– De (Bobbys mamma och styvpappan) hade inte varit sammanboende så lång tid, motiverar Tony Leander.

Beslutet går i linje med vad Bobbys andra anhöriga anser. De uppges vara lättade över Kriminalvårdsverkets beslut att inte låta styvpappan få delta.

25 000 rosor

Till Stenungsunds tidning säger kyrkoherde Lars Hjort att man har funderat och diskuterat mycket över hur man ska bära sig åt för att både tillgodose önsemål från de anhöriga och att allmänheten ska få möjlighet att visa sitt deltagande.

Därtill kommer att begravningen kommer att följas av media från hela Sverige och även från utlandet.

Bobbys anhöriga har begärt att själva begravningsgudstjänsten ska hållas avskilt. Medierna kommer dock få komma in i kyrkan före begravningen, och dessutom följa den utifrån från särskilt anvisade platser.

25 000 rosor har skickats in till kyrkan inför Bobbys begravning. En del av dem kommer att användas för att smycka Ödsmåls och Norums kyrkor samt även Bobbys gravplats.

Ebba von Essen, Kerstin Danielson, Robert Triches