KG Hammar manade till fortsatt uppbrott

NYHETER

Höll sin sista gudstjänst som ärkebiskop

Foto: Ärkebiskop KG Hammar lämnar sin aktiva biskopsuppgift, här har han just tagit av sig sina insignier sin mitra, biskopsskrud, stola och kräkla och lagt det på altaret.

Uppsala

Med maning om fortsatt ständigt uppbrott och framåtrörelse - men också följd av tårar, vackra efterord och välsignad av vädret - höll K G Hammar i Uppsala domkyrka på söndagen sin sista gudstjänst som ärkebiskop.

Cirka 1 200 personer samlades i domkyrkan. I sin predikan använde Hammar vinden som tema. Han talade om "förändringens kärleksfulla", "förnyelsens hoppfulla" och "förvandlingens trosgrundande" vind. Hammar liknade vinden vid det gudomliga.

- Vi ser vad vinden åstadkommer - men vi ser inte vinden, sade han.

Han hade också en uppmaning till åhörarna - och säkert till Svenska kyrkan.

- Våga ta nästa steg, våga bryta upp - bli vän med vinden, sade Hammar.

Tårögda präster

Klockan 12.40 lade Hammar symboliskt av sina insignier som ärkebiskop. Han tog av mitran (mössan), klev fram och lade ner den och staven, kåpan och korset på altaret. Därefter knäböjde Hammar, reste sig och tog några steg och bugade för altaret. Flera präster intill torkade tårar ur ögonen.

Utanför domkyrkans tjocka, svala stenväggar värmde solen glasen och fördjupade färgerna i fönstermålningarna. Stora buketter röda nejlikor tävlade i prakt med tunga ljuskronor i malm och silver. I de höga valven mångfaldigades styrkan i körernas röster.

Efter nattvard, avtackning av kyrkligt engagerade - och inför bland andra statsminister Göran Persson med fru Anitra Steen samt Anders Björk, landshövding i Uppsala län - fick Hammar sedan stående ovationer.

Ofta har vinden blåst kring K G Hammar. Han har varit mycket politisk, och en tydlig röst för just rörelse och uppbrott. Under hans tid har kyrkan separerat från staten, och Hammar har engagerat sig i bland annat rättvisefrågor för flyktingar, för sexuella minoriteter och i Mellanösternkonflikten.

Efter gudstjänsten gjorde han klart att det varit ett medvetet val.

- För mig är det en självklarhet att kyrkan måste ta ställning i samhällsfrågor, säger Hammar till TT.

- Ett ledarskap som inte är radikalare än snittet är inte ett ledarskap. Då leder man inte något som är i rörelse, säger han.

"Stor person"

Hammar vägrade dock uttala några råd till sin efterträdare i september, Anders Wejryd, biskop i Växjö.

Göran Persson kommer att sakna K G Hammar "väldigt, väldigt mycket".

- Det är en stor person som lägger ner sin stav, säger Persson.

Anders Björk säger att han inte alltid har delat Hammars åsikter, men att han respekterar modet att stå upp i vinden.

- Han har provocerat fram - medvetet tror jag - ett engagemang. Han har ställt kyrkan mitt i byn, säger Björk.

Fakta/ Hammar och Wejryd

Ärkebiskopar sedan 1900

Tomas Bengtsson/TT