Så gör du om du hittar döda fåglar

NYHETER

Ta inte i döda fåglar.

Hittar du många på samma plats - anmäl fyndet.

Här är Jordbruksverkets senaste information om hur fynd av döda fåglar ska hanteras.

Jordbruksverket och Socialstyrelsen har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram rekommendationer till allmänheten beträffande omhändertagande av döda fåglar.

Allmänhet löper liten risk att smittas av fågelinfluensa via vilda fåglar så länge man undviker att röra vid sjuka och döda fåglar.

Den som finner en ansamling av döda fåglar bör undvika kontakt med dessa och kontakta Statens Veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40 00.

Den som finner enstaka död fåglar bör i första hand låta dessa ligga kvar utan att röra dem.

Den som ändå vill flytta på, eller göra sig av med fågeln, bör ha handskar på sig eller på annat sätt undvika direktkontakt med fågeln och därefter noggrant tvätta händerna.

Den döda fågeln kan grävas ned eller läggas i en plastpåse och kastas bland de brännbara soporna.

Kommunen kan lämna ytterligare råd om den lokala avfallshanteringen, som gäller till exempel enstaka döda fåglar i områden där ingen smitta förekommer.

För personer som yrkesmässigt hanterar döda fåglar finns instruktioner hos Arbetsmiljöverket.

Ytterligare frågor om fågelinfluensa besvaras av Jordbruksverket och Socialstyrelsen.

Läs också:

Tidigare artiklar: