Stopp för Komvux som genväg till högskolan

NYHETER

Nya regler ska gynna alla flitiga på gymnasiet

Regeringen fattar i dag beslut om att stoppa Komvux som en gräddfil till högskolan.

Det ska inte längre vara möjligt för gymnasieelever att göra taktikval och sedan läsa ett extra år på Komvux.

Förändringen gäller från 2010.

På onsdagens DN debatt skriver Leif Pagrotsky och Lena Hallengren som regeringens nya strategi för att få ner taktivalen till högskolan. Många gymnasieungdomar väljer i dag att läsa ett extra år på Komvux efter gymnasieskolan för att höja sina betyg. Detta gäller särskilt de som vill komma in på attraktiva utbildingar som t ex läkarutbildningen.

Men nu sätter regeringen stopp för Komvux som genväg till högskolestudier.

Från och med 2010 kommer elever som kompletterat sina godkända gymnasiebetyg på Komvux endast att konkurrera med varandra i en egen grupp.

En tredjedel av högskoleplatserna kommer att flyttas från gruppen med kompletterade betyg till de med rena gymnasiebetyg.

Ansträngningar ska löna sig

Pagrotsky och Hallengren skriver att de med störst behov och brister i in utbildning ska ha företräde till Komvux.

Vidare skriver de att "det viktigaste skälet till dagens beslut är att ge gymnasieleverna en tydlig signal om att arbetsinsatsen och studieresultaten under gymnasietiden har en avgörande betydelse. Eleverna ska veta att ansträngningar i gymnasieskolan som ger goda kunskaper lönar sig väl inför fortsatta studier på universitet och högskolor. Vi vill bekämpa frestelsen att ta alltför lättvindigt på gymnasietiden för att i stället räkna med ett fjärde år på Komvux".

Anna Lindström