”Sukralos är inget hot mot hälsan”

NYHETER

GENMÄLE

Påståenden i Aftonbladet 21/12 2005, att Sukralos, det artificiella sötningsmedlet som är tillverkat av socker, kan förorsaka "mutationer", cancer och skador på fortplantningsorganen" är fullständigt osanna enligt världens ledande kemister.

I december publicerade Aftonbladet en artikel i vilken Göran Petersson, professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers, framförde åsikten att sötningsmedlet måste vara osäkert, eftersom det innehåller klor.

Klorinexperten Gordon Gribble vid Darthmouth College i USA säger att Sukralos inte utgör någon fara för miljön. Med tiden bryts Sukralos ned av mikroorganismer i omgivningen till salt, vatten och kol-oxid.

Tate & Lyle, det brittiska företag som tillverkar Sukralos, säger att det är föga vetenskapligt att påstå att Sukralos uppför sig som DDT. Informationschefen Rowan Adams säger: "DDT är ett klorerat kolväte, ett fettlösligt ämne som ackumuleras i kroppen och därför är giftigt.

Klorerade kolväten som Sukralos liknar inte alls DDT. De är vattenlösliga. Det innebär att de passerar intakta genom kroppen. Det är ett faktum att all Sukralos som kommer in i kroppen också lämnar kroppen som Sukralos. Peterssons jämförelse är som att påstå att olja och vatten båda innehåller väte och därför måste vara desamma. Hans åsikter är inte grundade på vetenskapliga fakta" .

Professor Gribbles instämmer. "Vattenlösliga föreningar av varje typ, som icke är reaktiva, som inte är metaboliserade och som i övrigt är biologiskt opåverkade, kan inte vara giftiga. Liksom för varje annan inaktiv vattenlöslig förening, utgör Sukralos inget hot mot mänsklig hälsa eller mot miljön."

Livsmedelsverket säger på sin hemsida att det inte alls finns något bevis på att Sukralos är farligt.

Sukralos har blivit godkänt av alla tillsynsmyndigheter som prövat det, och det föreligger inga som helst skäl att tro att tillsynsmyndigheterna, som företräder över 80 länder, har fattat fel beslut.

Claes Månsson , Advokat bitr. Tate & Lyle