Vaccin mot hjärtinfarkt på väg

NYHETER

Genombrott av forskarlag på Karolinska institutet

Åderförkalkningens gåta är på väg att lösas av ett forskarlag på Karolinska institutet.

Målet är att ta fram ett vaccin mot hjärtinfarkt och stroke.

- Nu har vi hittat cellerna som svarar för skyddet, säger professor Göran K Hansson på KI.

Åderförkalkning är den bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt, stroke och kallbrand, några av de sjukdomar som skördar flest liv i hela västvärlden.

Tillsammans med franska forskare har gruppen vid Centrum för molekylär medicin (CMM) vid Karolinska institutet upptäckt hur åderförkalkning går att stoppa.

Sedan ett antal år tillbaka är det känt att immunförsvaret spelar en stor roll i sammanhanget. Det svensk-franska forskarlaget har nu identifierat de regulatoriska t-celler som det handlar om.

T-celler

Om möss med förhöjda kolesterolnivåer vaccineras med sådana t-celler har forskarna sett att åderförkalkningen minskar. Sprutar man i stället in en antikropp som förstör t-cellerna ökar sjukdomen hos mössen.

Skyddseffekten visade sig bero på en speciell signalmolekyl som bildas av de regulatoriska t-cellerna och som bromsar inflammationen.

- Både vi och flera andra forskargrupper har sett att om man vaccinerar försöksdjur med kolesterolpartiklar som finns i de sjuka blodkärlen kan man bromsa sjukdomen, men tidigare har vi inte förstått hur det har fungerat, säger Göran K Hansson till TT.

Ökar i u-länderna

Trots de ansträngningar som gjorts på många håll för att minska på rökningen och att få människor att röra sig mer och äta bättre är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i stora delar av världen. Även i utvecklingsländerna ökar antalet sjukdomsfall snabbt. Världshälsoorganisationen (WHO) spår att sjukdomar orsakade av åderförkalkning inom 15 år kommer att vara den största dödsorsaken i hela världen.

Kanske kan den svensk-franska forskargruppens upptäckt bidra till att hindra den utvecklingen.

- Vi vill bena ut mer om mekanismen, framför allt hitta exakt vilka komponenter i kolesterolpartiklarna som bäst kan aktivera de regulatoriska t-cellerna, säger Göran K Hansson.

Thomas Eriksson/TT