”Så fort datorn kopplas upp angrips den”

NYHETER

Storbritannien: Åtta av tio gör inte tillräckligt för att skydda sig

Miljontals människor är i riskzonen för att råka ut för kriminalitet på internet.

Kunskapen om datorsäkerhet är alldeles för liten, visar en ny brittisk undersökning.

Foto: - Se till att du har en brandvägg och ett antivirusprogram som ständigt uppdateras, säger Johan Mårtensson på Post- och Telestyrelsen. Och kom ihåg att uppdatera operativsystemet på datorn.

En undersökning som gjorts i Storbritannien visar att 83 procent av 1 000 tillfrågade inte gör tillräckligt för att öka sin dators säkerhet.

53 procent svarade att de inte vet hur man gör.

Och 42 procent uppgav att de räknade med att få tillräckligt med råd från familj och vänner.

Siffrorna upprör chefen för the National High-Tech Crime Unit, som har genomfört undersökningen och tillsammans med den brittiska regeringen startat kampanjen Get Safe Online.

- Vi ser hur fler och fler kriminella använder internet som ett redskap för kriminalitet, säger Sharon Lemon till BBC News.

- Nu när vi i allt större utsträckning shoppar, utför bankärenden och kommunicerar via internet, måste vi se till att vi gör det på ett så säkert sätt som möjligt.

"Det finns ett stort informationsbehov"

I Sverige har Post- och Telestyrelsen, PTS, skapat enheten Sitic. Det står för Sveriges IT-incidentcentrum och dess uppgift är att stödja samhället i arbetet med skydd mot IT-incidenter.

Chefen för Sitic, Johan Mårtensson, håller med om att brottsligheten på internet ökar.

- Så fort en dator kopplas upp mot internet utsätts den för otaliga angreppsförsök, säger han.

- Det finns ett stort informationsbehov om hur man skyddar sig mot angreppen.

Medvetenheten ökar

PTS har genom flera undersökningar kartlagt svenskarnas medvetenhet om datorsäkerhet.

En undersökning från 2004, till exempel, visade att 47 procent av de tillfrågade hade brandvägg, och att 78 procent hade ett uppdaterat antivirusprogram.

- Siffrorna blir hela tiden bättre, men kunskapen hos användarna behöver ständigt förbättras, säger Johan Mårtensson.

- Det är dock tydligt att medvetenheten hos datoranvändarna har ökat. Det ser vi bland annat genom de höga besökssiffrorna på PTS och Sitics webbplatser, där det finns råd om hur man ökar datorsäkerheten.

Testa datorn på internet

PTS har även utvecklat internettjänsten ”Testa datorn”, där man kan ta reda på hur säker datorn är.

- Tjänsten genomför ett enkelt test utifrån, man kan beskriva det som att vi klämmer på datorn och kollar så att alla dörrar är stängda, förklarar Johan Mårtensson.

Hittills har uppemot 300 000 personer testat sin dator på www.pts.se/internetsakerhet.

- Av dem har sju procent fått rött ljus. Det betyder att testet har hittat en sårbarhet på datorn som är lätt att utnyttja.

Tre hemläxor

Enligt Johan Mårtensson finns det tre hemläxor som en vanlig, privat datoranvändare måste göra för att försäkra sig om datorns säkerhet.

- Se till att du har en brandvägg och ett antivirusprogram som ständigt uppdateras. Och kom ihåg att uppdatera operativsystemet på datorn. Då har du ett hyggligt grundskydd.

Fakta: Så skyddar du dig på internet

Sara Ångström