Nyheter

Skulle bort – slår rekord

Av: 

Anette Holmqvist

NYHETER

Fler än någonsin inskrivna i Fas 3

Rekordmånga är inskrivna i Fas 3 – trots att åtgärden skulle skrotas.

Prognosen för mars ­visar toppnoteringen 35 986 personer.

S-ledaren Stefan Löfven är kritisk och nu drar S ­i gång nätkampanjen ”Alla behövs”.

– Fas 3 är en passiv åtgärd där man kommer längre och längre ifrån arbetsmarknaden, säger han.

Allt fler skrivs in i den kritiserade åtgärden Fas 3, sysselsättningsfasen för långtidsarbetslösa. Detta trots att riksdagen i juni 2011 slog fast att åtgärden skulle stoppas.

Prognosen för mars visar att över 1 600 fler kommer att ingå i Fas 3 jämfört med samma tid i fjol.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven är mycket kritisk till åtgärden. Mest bekymmersam anser han att ökningen av unga, ­18-24 år, är.

– Unga ska inte vara i passivitet, de ska vara i aktivitet. Det är därför vi har vår 90-dagarsgaranti, unga ska ha hjälp dag ett, men senast inom 90 dagar utbildning, praktik, jobb eller en kombination utav det, säger han.

S vill nu återigen lyfta frågan om Fas 3 och drar därför i gång en nätbaserad kampanj med namnet ”Alla behövs”. Partiet vill skrota åtgärden och i stället hjälpa de inskrivna till bristyrkes­utbildningar, Komvux eller andra studier.

Under gårdagen besökte Stefan Löfven S-styrda Sundbyberg, en kommun där man redan arbetar ­aktivt för att få bukt med ­arbetslösheten för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, bland annat unga.

Nästan alla fick jobb

På Jobbcenter i stads­delen Hallonbergen får de inskrivna hjälp till jobb och yrkesutbildningar. Men också praktik med uppgifter som catering, tvätt och transporter. Satsningen har haft god effekt och efter avslutad åtgärd har nästan alla fått jobb eller studerar.

– Här ser man till att inte minst ungdomar får kontakt med arbetsmarknaden genom att man får sommarjobb och att man har visstidsanställningar, ofta i kombination med utbildning. Det är precis det vi pratar om på nationell nivå, säger Löfven.

Kommunalrådet Jonas Nygren (S) är också han kritisk till Fas 3. Han hoppas Löfvens besök ska sätta avtryck i rikspolitiken och leda till att andra åtgärder sätts in för arbetslösa.

– Jag hoppas att det finns ett antal erfarenheter som tas med från Sundbyberg som kan överföras på andra delar av landet. Arbetslösheten är ett nationellt problem som vi lokalt får jobba med och betala väldigt dyrt för, säger han.

”Vässat insatserna”

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) menar att den växande gruppen i Fas 3 är ”en stor utmaning”.

– Under krisen har många upplevt att det varit tuff konkurrens om jobben och vissa grupper har drabbats hårdare. Samtidigt har många arbetsgivare skruvat upp kraven. Vi måste göra mer för att jobben ska komma fler till del, säger hon.

I juni 2011 röstade en majoritet av riksdagens ledamöter för att nyinskrivningarna i Fas 3 skulle stoppas. Men de fortsätter. Varför det är så svarar inte Svantesson på, däremot slår hon fast att regeringen gjort en rad förändringar.

– Vi har vässat insatserna, satsat på utbildning och förstärkt anställningsstöden. Det handlar om att rusta och matcha, men fler arbets­givare behöver också anställa med de stöd som finns.

Socialdemokraternas kampanj mot Fas 3

 Socialdemokraterna drar i dag i gång en ny nätbaserad kampanj mot Fas 3 med namnet ”Alla behövs”. Där kan intresserade registrera sig med sin mejladress, få information om vad S vill göra och ocksådela med sig av egna berättelser ur verkligheten.

– Vi ser att de inskrivna i Fas 3 ökar dramatiskt, trots att riksdagen fattade beslut om att stoppa det här 2011. Det är inte belyst tillräckligt. Vi vill väcka debatt i frågan igen, säger Odd Guteland, presschef (S).

 S vill avskaffa Fas 3 och i stället ersätta åtgärden med 20 000 extratjänster, 5 000 nya platser inom intensifierad arbetsförmedling och olika typer av studier. Unga vill man ska jobba eller studera, genom aktiva arbetsmarknadsinsatser.

Så har Sundbyberg satsat på arbetsmarknadspolitik

 Sundbybergs kommun har satsat på egna arbetsmarknadsinsatser för unga vuxna och personer som står långt från arbetsmarknaden.

Bland annat erbjuder de kommunala visstidsanställningar under ett halvt år och en sommarjobbsgaranti för alla unga för att ge arbetslivserfarenhet. Dessutom erbjuds kortare yrkesutbildningar som taxikort, lokalvårdsutbildning eller truckförarutbildning.

 Inom den kommunala satsningen finns också gruppverksamhet för unga 18–24 år. Den pågår i tre–fyra veckor och ska ge kunskap om arbetsmarknaden. Därefter följer fyra veckors praktik. Några går ut i jobb, andra till studier och en grupp går vidare till anställning inom kommunal verksamhet.

Resultatet av de olika verksamheterna har varit gott. Mellan 83 och 96 procent av de inskrivna i verksamheterna har efter avslutade åtgärder egen försörjning.

ANNONS

Stoppa myggen! Nu är det SPECIALPRIS på myggmedel! VINNARE av Aftonbladets test av bästa myggmedel 2022!

Extern länk från MEDS

Köp här!

Publisert: