Aina, 96, kunde ha fått behålla huset

Uppdaterad 2013-10-11 | Publicerad 2013-10-09

Aina Nilsson, 96, utanför sitt föräldrahem -som såldes på auktion av fogden.

Aina Nilsson, 96, fick sitt hem sålt på auktion av fogden - som efteråt sa sig vara "nöjd" med förfarandet.

Detta trots att banken beviljat lån för att betala av skulden.

Nu backar Kronofogden och avslöjar att hon kunde ha fått behålla huset.

Sven Kihlgren, indrivningschef på Kronofogden.

Aina Nilssons kamp för att få behålla sitt hus i Norra Råda, Värmland, har engagerat många.

På onsdagseftermiddagen hade Aftonbladets artikel delats över 8 000 gånger.

Det var i går som hennes hus såldes på exekutiv auktion - trots att bankdirektören ringde upp Kronofogden innan auktionen. Han meddelade då att 96-åringen hade beviljats ett lån motsvarande hennes skatteskuld på 82 000 kronor, en skuld vars bakgrund Aftonbladet tidigare beskrivit här.

”Räcker inte”

Men det räckte inte.

Kronofogden sålde ändå huset - 100 000 kronor billigare än vad det värderats till.

– Ja, jag kan inte se att vi skulle ha kunnat göra något annorlunda. Utifrån det måste jag säga att jag är nöjd med hur det har gått till, sa enhetschef Per Andersson till Aftonbladet.

Han vidhöll också att det inte räcker med att en bankdirektör ringer upp och säger att pengar är på väg.

Nu backar Kronofogdemyndigheten.

Fanns ett undantag

Indrivningschefen Sven Kihlgren på Kronofogden säger till Aftonbladet att auktionsförrättarna hade kunnat använda sig av ett undantag för att rädda Aina Nilssons föräldrahem.

– Handlar det om timmar innan vi kan få en försäkran om en betalning är det klart att vi ska överväga att vänta med auktionen eller skjuta upp den. Men det ska vara väldigt speciella omständigheter för att ta det beslutet, säger Sven Kihlgren.

Han fortsätter:

– Och mycket tyder på att vi hade kunnat göra det i det här fallet. Om det är uppenbart ska man kunna resonera om den typen av lösning för att rädda situationen.

Misstänker lagbrott

Sven Kihlgren tar avstånd från att tala i termer om att vara "nöjd" över att en auktion verkställts.

– Vi skulle aldrig vara nöjda över att en 96-åring tvingats lämna sitt hem. Däremot kan man vara nöjd över att man följt reglerna, säger han.

Under onsdagen fick Aina Nilsson hjälp av en jurist som lovat att titta närmare på fallet kostnadsfritt.

– Jag tycker att Kronofogden har åsidosatt lagstiftningen som stipuleras i Utsökningsbalken och möjligen också brutit mot FN:s mänskliga rättigheter. Hon är så pass gammal att det kan handla om ett direkt tjänstefel, säger Björn Henriksson.

Inom de kommande veckorna har Aina Nilsson möjlighet att lämna in en överklagan av den exekutiva försäljningen av huset. Men om den bifalls är högst oklart då Kronofogden har hävdat att försäljningspriset i det här fallet inte var tillräckligt lågt.