M-offensiv i den allt viktigare valfrågan

Allt fler partier pekar ut bostadsfrågan som en av de viktigaste inför valet i höst.

Nu går Moderaterna på offensiven och sätter press på byggbranschen att ta sitt ansvar i kampen för fler små och billiga hyresrätter.

– Situationen på svensk bostadsmarknad börjar bli ett stort samhällsproblem, säger bostadspolitiska talespersonen Oskar Öholm (M).

I partier på båda sidor blockgränsen är man överens om att det råder stora problem på svensk bostadsmarknad. Bristen på bostäder, och framför allt små hyresrätter, står i vägen både för att unga ska kunna flytta hemifrån och att människor ska vara beredda att flytta för att ta jobb eller utbilda sig.

På sistone har det pågått ett febrilt arbete inom flera partier i frågan, bland annat inom Socialdemokraterna. Bostadspolitiken identifieras nu av allt fler som en av de viktigaste valfrågorna efter jobb, ekonomi och välfärd.

KD ansvarar för bostadsfrågor

I regeringen är det KD som har har ansvar för bostadsfrågorna. Men nu kan Aftonbladet berätta att Moderaterna försöker att flytta fram sin position rejält genom ett nytt bostadspolitiskt förslag. Det handlar om att försöka få byggbranschen att ta ett "handslag" med politiken så att det blir fart på byggandet av små och billiga hyresrätter.

– Många är ute efter det Alexanderhugg som ska lösa alla problem på bostadsmarknaden med en enda grej. Men så fungerar det inte. Alla måste jobba åt samma håll, säger Oskar Öholm (M).

Enligt honom når under våren en rad av regeringens förslag som tar bort delar av de regelkrångel riksdagen. Det handlar bland annat om att få bort de olika byggreglerna i kommuner, de så kallade kommunala särkraven.

– Det har inneburit att om man hittar bra byggkoncept som är billiga att ta fram skapar de olika reglerna problem. Bullerregler är också ett problem. Dagens regelverk är illa anpassade efter växande städer. Vi måste våga tänka om, säger Öholm.

Dessutom ska regeringen försöka få igenom en proposition som har som mål att få igång byggandet av små och billiga hyresrätter för unga genom regelförenklingar av plan- och bygglagen.

”Vi har omprövat vår politik”

Nu sätter Moderaterna dessutom press på sina egna företrädare som leder kommuner runt om i landet.

– Vi har omprövat en del av vår politik. Vi säger nu att de kommunala bostadsbolagen kan göra mycket. Jag ser gärna att M-kommuner ger ägardirektiv till våra kommunala bostadsbolag så att det kan byggas mer, framför allt hyresrätter för unga människor, säger Öholm.

Slutligen vill man också få byggbranschen ska göra sin del.

– Det är upp till bevis för byggbranschen. De har sagt att det är för mycket regelverk i vägen. Men nu börjar vi ändra reglerna och då ska det bli intressant att se om de är beredda att ta den utmaningen.

Enligt Oskar Öholm handlar den moderata offensiven inte om att sno rampljus från KD och bostadsminister Stefan Attefall.

– Oavsett vad som händer framåt är många av de beslut som kommer fattas de kommande åren ett verk av Attefalls gedigna arbete. Men alla måste vara med och kämpa för att det byggs fler bostäder i det land i Europa som urbaniseras snabbast.

Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, säger att regeringen ska ha en eloge för att de tillsatt en hel del utredningar i relevanta ämnen.

- Det är flera saker som behövs för att vi ska få lite fart på byggandet. Det handlar bland annat om plan- och bygglovsprocessen som behöver effektiviseras. Nu når några saker riksdagen, men det är flera andra saker som fortfarande utreds. Dessutom behövs det mer satsningar på infrastruktur om man ska bygga ut nya bostadsområden, säger han.

Får kritik från SSU

M:s utspel har retat upp SSU:s ordförande Gabril Wikström, vars förbund försökt göra bostadspolitiken till en profilfråga för S.

– Moderaterna saknar all trovärdighet i bostadspolitiken. Under deras åtta år i regeringställning har bostadsbyggandet minskat kraftigt och bostadsbristen har blivit ett allvarligt samhällsproblem, säger han.

Han menar att M skjuter över ansvaret på kommuner och byggbolagen.

– Det som behövs är en offensiv nationell politik för bostadsbyggande och där har SSU ett flertal reformpaket med konkreta förslag som kan genomföras direkt efter beslut, säger Wikström.

Publisert: