Havet snart för surt för skaldjuren

FN:s klimatpanel presenterar ny larmrapport om klimatet

Vi kan tacka världshaven för att klimatet inte förändrats mer än det har.

Det är där som den största delen av värmeökningen absorberats.

Hittills.

– The heat is on. Nu måste vi agera, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon.

Mycket har hänt sedan FN:s klimatpanel IPCC presenterade sin förra rapport 2007, både när det gäller klimatet och forskningsläget. Det framgår av den uppdaterade rapport som presenterades i Stockholm idag.

– Det viktigaste i rapporten är att det nu bekräftas att klimatet förändras, att det är vi människor som orsakar det och att klimatförändringarna kommer att fortsätta i framtiden. Det är också ett viktigt budskap att vi kan begränsa framtida förändringarna om vi minskar utsläppen, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och en av huvudförfattarna till texten.

Ishavet försuras

Här är några av huvudpunkterna:

Haven har hittills absorberat 93 procent av temperaturökningen som orsakas av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser. Ungefär en procent av den extra värmen finns i atmosfären.

Haven absorberar uppskattningsvis en tredjedel av koldioxidutsläppen vilket leder till en mycket snabb försurning av haven.

Försurningen kommer att göra hälften av havet i Arktis obeboeligt för skaldjur år 2050 - med katastrofala följder för ekosystemet i området.

Temperaturen väntas öka med 0,3-0,7 grader fram till 2035. Exakt hur stor ökningen blir beror på hur stora utsläppen blir. Fram till 2100 blir den minst 1,5 grader, sannolikt mer.

Sommarisen i Arktis minskar med upp till 94 procent fram till 2100.

Havsnivån stiger med 26-86 centimeter fram till 2100, även det beror på hur stora utsläppen av växthusgaserna blir.

En fördubbling av koldioxidnivån sägs leda till en temperaturökning på 1,5-4,5 grader. Det är en liten justering från den förra rapporten från 2007 då intervallet angavs till 2,0-4,5 grader.

En biljon ton

Koldioxidhalten i atmosfären nådde tidigare i år 400 ppm (miljondelar) och är nu högre än den varit på åtminstone 800 000 år.

Och för första gången ger nu IPCC en siffra för hur stora koldioxidutsläpp som planeten klarar om målet på två graders temperaturökning ska klaras: En biljon ton (tusen miljarder). Vi beräknas redan ha släppt ut hälften och med nuvarande takt är biljongränsen nådd om 30 år.

"FN:s klimatpanel visar att det är möjligt att klara det viktiga tvågradersmålet men att det är extremt bråttom att klimatsäkra och utveckla våra samhällen världen över. Dagens utsläppsnivåer överstiger vad vår planet tål. Får vi inte ner världens utsläpp av växthusgaser blir det katastrofala konsekvenser som resulterar i fortsatt global uppvärmning, höjda havsnivåer och irreparabla skador för våra samhällen", säger miljöminister Lena Ek (C) i ett pressmeddelande.

IPCC-rapporten presenterades vid en presskonferens i Stockholm på fredagsförmiddagen. Den ska ligga till grund för det kommande klimatmötet i Warszawa i Polen i november. Ytterligare uppdateringar kommer att presenteras i början av nästa år.

Publisert: