Schweiz röstade om invandring

avCarina Bergfeldt

NYHETER

Schweiz röstade igår för en minskad invandring från EU-länder.

Nationalkonservativa Schweiziska folkpartiet vill riva upp EU:s avtal om fri rörlighet och nu har landets regering tre år på sig att omförhandla avtalet.

I går gick de schweiziska väljarna till valurnorna i en landsomfattande folkomröstning som har bevakats noga i hela Europa.

Det man röstat om är att säga upp avtalet med EU om fri rörlighet och istället införa strikt kvotering när det gäller invandring.

Och ja-sidan vann med en knapp marginal, knappt över 50 procentsspärren med 0,4 procents övervikt, skriver TT.

Regeringen har nu tre år på sig att omförhandla avtalet med EU som ger merparten av unionens invånare rätt att bosätta sig i landet.

Inte EU-medlem

Schweiz är inte medlem i EU, men för att få tillgång till EU:s inre marknad har man antagit stora delar av EU-politiken, inklusive fri rörlighet och avtalet om öppna gränser. Och det har rört sig rejält över de gränserna.

I ett Europa där många länder har stigande arbetslöshet har det lilla landet med den framgångsrika ekonomin blivit en attraktiv destination att emigrera till. 80 000 människor flyttade till Schweiz bara under 2013.

För att sätta siffror i perspektiv:

Av Schweiz åtta miljoner invånare är 23 procent från andra länder. I Sverige är cirka 15 procent av befolkningen födda utomlands. I Tyskland är siffran tolv procent. Storbritannien har elva procent utrikesfödda.

– Det börjar bli för trångt, säger bonden Martin Haab till BBC.

– På vägarna, på tågen, i städerna.

3,2 procent arbetslöshet

Martin Haab är inte bara jordbrukare, han är även lokal politiker för det Schweiziska folkpartiet, ett nationalkonservativt, högerpopulistiskt parti.

Partiet, som är det största i Förbundsförsamlingen, ligger bakom dagens folkomröstning. De är fientliga mot Europeiska unionen och vill minska invandringen.

– Jag oroar mig för min son, säger Martin Haab.

– Och för mina barnbarn.

Landet har en arbetslöshet på 3,2 procent, att jämföra med genomsnittet i EU som är 10,9 procent.

Men andra håller inte med Martin Haab, utan menar att det i stället är just invandringen i landet som gör att ekonomin är så stark och arbetslösheten så låg.

Stora konsekvenser

En av dem är Stephan Camenzind, chef för ett av Zürichs mest framgångsrika arkitektkontor som nyligen fått i uppdrag av Google att utforma deras kontor över hela Europa. Av hans 20 anställda är bara en tredjedel födda i Schweiz.

– Vi är beroende av en välutbildad arbetskraft, säger han till BBC.

– Och den arbetskraften kan vi helt enkelt inte hitta i Schweiz. Vi är beroende av duktiga medarbetare inom Europeiska unionen.

Han fruktar att folkomröstningen kommer att innebära att han inte längre kan konkurrera globalt.

– Då skulle det i princip inte längre finnas ett företag, säger han.

Det är inte bara den privata affärssektorn som har en stor andel invandrare. Över en tredjedel av all personal i schweiziska sjukhus är till exempel födda utomlands.

Oron är stor även utanför landet över vilka konsekvenser omröstningen kommer att få. Bryssel har gjort klart för Schweiz att landet inte bara kan plocka russinen ur kakan, utan att man måste acceptera alla EU:s regler. Och i ett land där 55 procent av all export går till EU-länder och 80 procent av all import kommer från EU-länder, kan folkomröstningen få oanade konsekvenser.