Satsningen har gett 23 jobb - på ett år

Av: Nivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Handikappförbunden: ”Det är en besvikelse”

Ungefär 350 personer har än så länge gått praktikantprogrammet sedan det startades 1 januari förra året. Av dem har 125 fortfarande praktik i nuläget.
Ungefär 350 personer har än så länge gått praktikantprogrammet sedan det startades 1 januari förra året. Av dem har 125 fortfarande praktik i nuläget.

Arbetsförmedlingens praktikantprogram skulle leda till tusentals arbetstillfällen inom statliga myndigheter åt funktionsnedsatta.

Efter ett år har bara 23 personer anställts.

– Det är en besvikelse, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

Tipsa | Aftonbladet

Said Maroufkhani, direktör för den avdelning på Arbetsförmedlingen som har hand om praktikantprogrammet.

Personer med funktionsnedsättning är en eftersatt grupp på arbetsmarknaden. Enligt Statistiska centralbyrån är de sysselsatta i mycket lägre grad än övriga befolkningen. Vid senaste SCB-mätningen 2012 var 44 procent i gruppen sysselsatta, jämfört med 75 procent bland övriga befolkningen.

För att ändra på det gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppgift att skapa ett praktikantprogram där personer med nedsatt arbetsförmåga skulle få praktik på statliga myndigheter, något som förhoppningsvis skulle göra att flera av dem fick anställning.

I en första rapport var Arbetsförmedlingens representanter hoppfulla. I preliminära diskussioner trodde man att 2 250 praktikplatser kunde skapas. Maximalt på sex månader kunde det bli så många som 5 000 platser.

Så blev det inte.

23 fick anställning

Ungefär 350 personer har än så länge gått praktikantprogrammet sedan det startades 1 januari förra året. Av dem har 125 fortfarande praktik i nuläget.

Av de som är klara med sin praktik, som pågår i högst sex månader, är det bara 23 personer som har fått en anställning på en statlig myndighet.

– Det är beklagligt att det är ett så dåligt resultat. Jag förutsätter att staten har ett mycket större rekryteringsbehov än så. Det här är en dold arbetskraftsreserv som nekas tillträde till arbetsmarknaden. Jag förväntar mig att man tar större ansvar som statlig arbetsgivare, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

Said Maroufkhani, direktör för den avdelning på Arbetsförmedlingen som har hand om praktikantprogrammet, kan bara hålla med.

– Det är klart att vi inte är nöjda med det, men det är inte vi som anställer. Det är de mottagande myndigheterna som fattar beslutet om att anställa.

42 av 364 myndigheter

När Arbetsförmedlingen kom igång med praktikantprogrammet fanns inga målsiffror kvar för hur många praktikplatser man trodde sig kunna skapa tillsammans med myndigheterna.

I dagsläget har man skrivit överenskommelser med 42 myndigheter, och har för avsikt att fylla 1 400 platser fram till 2015. I Sverige finns det 364 myndigheter.

Handisam, myndigheten som samarbetar med Arbetsförmedlingen i programmet, tycker att 42 myndigheter är alldeles för lite.

– Vi tycker att det är ett problem att det går så pass långsamt i byråkratin. Myndigheterna ser fler hinder än möjligheter när de tar in människor, och arbetsförmedlingen har det tufft att fixa matchningen, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Said Maroufkhani säger att det tar extra tid för programmet att lyckas eftersom matchningen måste göras extra noga.

– Både arbetsuppgifterna och arbetsplatsen måste anpassas till individens förutsättningar. Därför kan matchningen ta längre tid än en vanlig matchning, mellan den lediga platsen och arbetssökande, säger han.

Ministern inte nöjd

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) är inte heller nöjd med att bara 42 myndigheter skrivit på.

– Det är inte ett tillräckligt bra resultat tycker jag. De offentliga arbetsgivarna bör föregå med ett gott exempel. Vi har gett det här uppdraget till Arbetsförmedlingen för att fler ska få praktik och en väg in på arbetsmarknaden. Syftet med programmet är att ge deltagarna arbetslivserfarenhet från statliga myndigheter och därmed öka deras möjligheter till ett framtida arbete.
Riksdagsledamoten Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet anser att problemen med praktikantprogrammet är typiska för regeringens arbetsmarknadspolitik.

– Att bara 23 har fått jobb tycker jag är en mager utdelning. Men det här är typiskt för regeringens arbetsmarknadspolitik. Man får en åtgärd, men inte jobb. De rullar runt personer på olika åtgärder, men ambitionsnivån måste vara högre, det måste leda till arbete också.

Publicerad: