Försvinnande havsis – en jättekostnad

Av: 

TT

Havsisens försvinnande i Arktis medför troligen enorma utsläpp av metangas från havsbottnen.

Kostnaderna för utsläppen kan bli 60 biljoner dollar – nästan lika mycket som den nuvarande storleken på världsekonomin.

Det hävdar forskare vid universiteten i Cambridge i England och Rotterdam i Holland i en studie som publiceras i tidskriften Nature.

– Metanutsläpp av den här storleken kommer att kraftigt påverka både den globala ekonomin och alla samhällen på jorden, säger Peter Wadhams, professor i oceanfysik i Cambridge och en av deltagarna i studien.

Wadhams och hans kollegor påpekar att diskussionerna om havsisens försvinnande mestadels handlat om hur ekosystemen i Arktis kommer att förändras, eller vilka ekonomiska möjligheter som öppnas genom att nya handelsrutter öppnas och nya olje- och gasfyndigheter blir åtkomliga.

Metangas från havet

Få har tänkt på vad som händer om permafrosten på havsbottnen börjar smälta. Havsisen täckte tidigare hela polarbassängen året runt, men på senare år har den smält bort under sensommaren utanför den sibiriska kusten. Eftersom havet är grunt i Östsibiriska havet når solvärmen nu ner till havsbottnen.

– Havsbottnen har börjat värmas upp. Metangasen har hittills hållits på plats genom att temperaturen därnere har legat runt nollstrecket. Men nu är detta på väg att förändras, säger Wadham.

Enligt forskarna, som använt den modell som togs fram för Sternrapporten 2006 där klimatförändringens kostnader för världsekonomin beräknades, blir notan för utsläppen gigantisk.

60 biljoner dollar

De körde modellen utifrån antagandet att 50 gigaton (50 miljarder ton) metan – som är en mycket aggressivare växthusgas än koldioxid – släpps ut i atmosfären mellan 2015 och 2025. Resultat: kostnaderna för klimatförändringarna växer med 60 000 000 000 000 (60 biljoner) dollar. Det motsvarar ungefär 390 biljoner kronor. Som en jämförelse kan nämnas att värdet på hela världsekonomin var 70 biljoner dollar 2012.

Kostnadsökningen orsakas främst av att temperaturstegringen på jorden kommer att gå snabbare än beräknat, vilket leder till mer extremt väder och svårare effekter av ökad nederbörd på en del håll och ökad torka på andra håll.

Publisert: