Vilka partier sitter i EU-parlamentet?

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Mellins EU-skola Lektion nummer 5

1 av 6 | Foto: MALTE CHRISTIANS/AP
Tyske socialdemokraten Martin Schulz är parlamentets talman.

De 20 svenska mandaten i EU-parlamentet är fördelade så här: Piratpartiet (2), V (1), S (6), MP (2), KD (1), C (1), FP (3), M (4).

I parlamentet finns, utöver de åtta svenska partierna, otaliga andra partier från EU:s 28 medlemsländer.

För att effektivisera arbetet har de slutit sig samman i, för närvarande, sju partigrupper. För att bilda en partigrupp krävs minst 25 ledamöter från minst sju medlemsländer som har ett gemensamt program.

Den största partigruppen just nu är Europeiska folkpartiet, EPP, där Moderaterna och Kristdemokraterna är medlemmar. Näst störst är Socialdemokraternas S&D.

Centerns och FP:s ledamöter tillhör ALDE, den liberala gruppen som är tredje störst. Miljö- och Piratpartiet är medlemmar i gruppen De gröna, medan Vänsterpartiet ingår i gruppen Europeiska enade vänstern.

Sämre uppdrag för grupplösa

Ett mindre antal partier, ofta högerextrema som franska Nationella fronten, är grupplösa. Det innebär att de får mindre talartid i kammaren och betydligt sämre chanser att få tunga uppdrag i parlamentet.

I plenisalen sitter ledamöterna inte nationsvis utan gruppvis. När talmannen, den tyske socialdemokraten Martin Schulz, tittar ut över salen har han högerpartier till höger och vänsterpartier till vänster. Praktiskt.

Publicerad: