Borgs tjänstemän kände till Nuon-affären

Anders Borg (M) uppger att han inte visste om Nuon­affären skulle bli av förrän det stod i media.

Dokument som Afton­bladet tagit del av visar att ­finansministerns departement var delaktigt bara två dagar innan budet las.

– De var djupt inblandade i det här in till sista ­timmarna, säger en regeringskälla.

Riksdagens konstitutionsutskott har granskat statliga Vattenfalls köp av holländska Nuon i flera veckor. Affären har kallats den sämsta svenska stor­bolagsaffären någonsin.

Statliga Vattenfall köpte 2009 bolaget för 97 miljarder. Fem år senare har det sänkt värdet på Vattenfall med nästan 40 miljarder kronor.

För bara några dagar ­sedan satt finansminister Anders Borg (M) och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) inför KU och svarade på frågor om affären.

– Jag kan också här lägga till att inte vare sig jag eller den dåvarande statssekreteraren hade information om att ägarsamordningen skulle göras. Vi fick informationen om att affären skulle genomföras i samband med att den blev ­offentlig den 23 februari - om jag minns datumet rätt, sa Borg.

Han uppgav att han fick reda på affären i media.

Borgs budgetchef, Bo Netz, gick i veckan plötsligt ut och bekräftade att han ­varit lika överraskad:

– Vad är det som händer, tänkte jag. Jag visste inte då att det hade getts klartecken för affären, sa Netz till Dagens Industri.

Inte granskats

Aftonbladet har tagit del av ett dokument, som skickats från näringsdepartementet till finansdepartementet den 30 januari 2009. Konstitutionsutskottet ska, enligt uppgift, inte ha granskat de här handlingarna.

I dokumentet framgår att tidplanen var pressad och departementen välinformerade:

”Tidsplanen för det planerade auktionsförfarandet har kommit till kännedom då det kvarstår kort tid till dess att budet skall inges den 13 februari 2009. Därför behöver nu Regeringskansliet med stor skyndsamhet upphandla en rådgivare för att bistå med finansiell rådgivning, för det fall svenska staten i dess egenskap av aktieägare i Vattenfall, har att ta ställning till en eventuell transaktion enligt ovan.”

Dagen innan ringde dessutom dåvarande närings­minister Maud Olofssons statssekreterare Ola Alterå till Borgs statssekreterare Hans Lindblad.

– Det gör jag naturligtvis för att informera honom att det här är en stor affär som Vattenfall vill göra, det kommer att göras ägarsamordning och vi kommer behöva ta fram en sådan här ägarens egen ”fairness opinion”. Sedan sätter den beredningen i gång, sa Ola ­Alterå till KU i veckan.

Fick återkoppling

Det var alltså allt annat än en rutinåtgärd.

Båda departementet godkände sedan upphandlingen av konsulttjänsten, att granska affären. Bo Netz ­företrädde finansdepartementet.

Den 11 februari träffades tjänstemän från både ­näringsdepartementet och finansdepartementet för en genomgång av Merrill Lynchs konsultrapport, däribland en av Bo Netz närmaste medarbetare. På kvällen fattade Vattenfalls styrelse beslut om att lägga bud på Nuon.

Dagen efter fick regeringen återkoppling om styrelsens beslut.

Starkt ifrågasatt

Om finansdepartementet gav ett ”vidi”, godkännande av Nuonaffären, är inte klarlagt. Det finns ingen anteckning i näringsdepartementets loggbok. Vid den här tidpunkten var det vanligt på ägarstyrningsenheten att ge muntliga besked. Inte ens Ola Alterå kunde i KU svara på att Borgs stab gav ett sådant. Han brukar dock bara underrättas av sina tjänstemän vid invändningar mellan departementen.

Men att Borgs tjänstemän inte kände till affärens slutskede är starkt ifrågasatt:

– Det är inte sant att finansen inte fanns med i processen. De var djupt inblandade i det här in till sista timmarna, säger en regeringskälla.

Aftonbladet har försökt nå Bo Netz och Anders Borg för en kommentar. Borgs pressekreterare hänvisar till Borgs uttalande i KU:

– Det är alltså klart att tjänstemän på finansdepartementet till viss del deltog i näringsdepartementets förberedelsearbete inför Vattenfalls förvärv av Nuon.

Så skiljer sig versionerna åt:

Lars Westerberg, Vattenfalls förre styrelseordförande:

– Jag har ingen aning om Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg var informerade.

Westerberg säger att han inte kommer ihåg när eller hur eller av vem han fick beskedet att ägaren staten, genom regeringen, ställde sig bakom köpet. Men det var troligen Ola Alterå eller Maud Olofsson som gav beskedet.

Anders Borg (M), finansminister:

– Jag kan också här lägga till att inte vare sig jag eller den dåvarande statssekreteraren hade information om att ägarsamordningen skulle göras. Vi fick informationen om att affären skulle genomföras i samband med att den blev offentlig den 23 februari – om jag minns datumet rätt.

Maud Olofsson (C), tidigare näringsminister:

– När det är större frågor av den här karaktären så frågar man naturligtvis ägaren. Och då ställde jag kontrollfrågor, därför att jag var väldigt tveksam till den här affären. Kan ni klara avkastningen om ni gör den här investeringen - och fick till svar "ja" och det förankrade jag naturligtvis med dem som sitter i regeringen, så är det ju.

Fredrik Reinfeldt (M), statsminister:

– Vi har påpekat brister i själva beredningen. En gemensam beredning används när flera departement är inblandade. Det finns inga beslut om det. Jag hade ingen information, men det hade inte spelat någon roll, för det är inte grund för beslutsfattandet i regeringen. Det enda jag hade sagt skulle ha varit, är detta berett ordentligt?

Ola Aleterås, tidigare statssekreterare åt Maud Olofsson:

– Jag kontaktar min statssekreterarkollega på finansdepartementet. Det gör jag naturligtvis för att informera honom att det här är en stor affär som Vattenfall vill göra, det kommer göras ägarsamordning och vi kommer behöva ta fram en sådan här ägarens egen "fairness opinion". Sedan sätter den beredningen i gång.

Detta har hänt:

2009:

28 januari:

Maud Olofssons statssekreterare Ola Alterå pratar direkt med Hans Lindblad, Anders Borgs statssekreterare, om ärendet och finansieringen av rådgivare.

30 januari:

Alterå återkopplar till tjänstemännen att Lindblad godkänt att en finansiell rådgivare anlitas, för att göra en "fairness opinion", och finansieringen av den.

Bo Netz, chef för finansdepartementets budgetavdelning, har ingenting att invända.

31 januari:

Upphandlingsuppdraget inklusive uppdrags-pm, med tidplan, skickas på gemensam beredning. Alla beredningsparter har dock redan 090130 gett sitt muntliga "vidi", godkännande.

11 februari:

Genomgång av konsultrapporten från Merrill Lynch med tjänstemän från både näringsdepartementet och finansdepartementet.

Maud Olofsson pratar direkt med Fredrik Reinfeldt och IK, inre kabinettet, som är statsministerns statssekreterare och alliansens fyra partiledare..

På kvällen beslutar styrelsen att den ska lägga ett bud på 100 procent av Nuons aktier.

12 februari:

Återkoppling till Vattenfalls styrelse från den politiska ledningen: "Finns ej skäl att säga nej till affären."

13 februari:

Vattenfall lägger bud på holländska Nuon.

23 februari:

Vattenfall meddelar köpet av Nuon för 97 miljarder kronor – den hittills största kontantaffären i Sverige.

Källa: Näringsdepartementets loggbok över händelseförloppet och kontakter i samband med Vattenfalls förvärv av Nuon.

Publisert: